Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Bioloģiskā skābekļa patēriņa metodes uzlabošana notekūdens kvalitātes raksturošanai"
Title in English "Improvement of biological oxygen demand method for wastewater quality characterization"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Kristīna Tihomirova
Reviewer Viktorija Deņisova
Abstract Angelīnas Djakovas maģistra darba nosaukums ir “Bioloģiskā skābekļa patēriņa metodes uzlabošana notekūdens kvalitātes raksturošanai”. Maģistra darbā tiek izpētīta bioloģiskā skābekļa patēriņa metode, kas ir nozīmīgs tests notekūdeņu kvalitātes raksturošanai un piesārņojuma līmeņa definēšanai, un izvērtēta dabisku sējmateriālu (ūdens no dīķa, upes un aerotenka) ietekme uz BSP metodes pareizību un precizitāti. Tiek analizēti normatīvie dokumenti, kas regulē BSP koncentrāciju notekūdeņos Latvijā, notekūdeņu attīrīšanas metodes organisko vielu izdalīšanai un BSP pazemināšanai, eksistējošās BSP noteikšanas metodes. Darba gaitā tika veikti 12 eksperimenti: trīs eksperimenti sējmateriāla devas izvēlei, trīs atkārtoti ekperimenti ar izvēlētām sējmateriāla devām, trīs eksperimenti ar attīrītu ūdeni un trīs eksperimenti ar neattīrītu ūdeni. Pēc rezultātu precizitātes un pareizības izvērtēšanas var rekomendēt dīķa, upes un aerotenku sējmateriālu BSP metodes uzlabošanai un ikdienas lietošanai. Maģistra darbs sastāv no 72 lappusēm un satur 17 attēlus, 6 pielikumus, 19 tabulas un atsaucās uz 32 avotiem. Darbs ir izstrādāts ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniska institūta "BIOR" elementanalīzes nodaļas atbalstu. Atslēgvārdi: bioloģiskā skābekļa patēriņa metodes; bioloģiskā skābekļa patēriņa uzlabošana; dabisku sējmateriālu izmantošana; notekūdens kvalitātes rakturošana; notekūdens testēšana.
Keywords bioloģiskā skābekļa patēriņa metodes; bioloģiskā skābekļa patēriņa uzlabošana; dabisku sējmateriālu izmantošana; notekūdens kvalitātes rakturošana; notekūdens testēšana
Keywords in English biological oxygen demand methods; improvement of biological oxygen demand; usage of natural seed materials; wastewater quality characterization; wastewater testing
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.05.2019 09:33:02