Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Logistics and Supply Chain Management
Title in original language Piegādes ķēdes sadarbības svarīguma analīze
Title in English Analysis of the Importance of Supply Chain Collaboration
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Arnis Lektauers
Reviewer Dr. sc. ing. Liāna Napalkova
Abstract Šajā darbā tiek apspriesti piegādes ķēdes vadības sadarbības galvenie faktori. Pētījumā izvirzītie mērķi šai tēmai ilustrē piegādes ķēdes sadarbības būtisko nozīmi un attiecīgi iezīmē attīstības jomas. Tajā arī uzsvērta vairāku SCM sadarbības seku ieviešana šajā nodaļā. Otrajā nodaļā izvērtējiet atšķirīgu SCM sadarbības teorētisko modeli. Šajā aspektā šajā nodaļā ir ilustrēta sadarbības tīkla teorija, resursu atkarības teorija, sociālās apmaiņas teorija, ūdens tvertnes modelis. Trešajā nodaļā apspriest ar SCM sadarbības faktoriem. Šādi faktori palīdz novērtēt piegādes ķēdes vadības sadarbības nozīmi globālā aspektā. Ceturtajā nodaļā aplūkota SCM analīzes atšķirīgā metodoloģija un pētījuma plānojums. Turklāt šī nodaļa veicina ētisku apsvērumu ievērošanu saistībā ar SCM sadarbību. Šī nodaļa parāda daudz ierobežojumu SCM sadarbībai. Piektajā nodaļā izvērtēti trīs gadījumu pētījumi saistībā ar piegādes ķēdes pārvaldību. Katru gadījumu izpēti apspriež, pamatojoties uz pētījuma jautājumu. Visbeidzot, noslēgumā un turpmākajā darbā tiek apspriests viss pētījuma kopsavilkums un sniegts ieteikums turpmākajam darbam piegādes ķēdes vadības sadarbībā.
Keywords Šī disertācijas galvenie vārdi ir tādi, ka, lai uzlabotu piegādes ķēdes vadības efektivitāti, sadarbojoties divām vai vairākām kompānijām, kā arī šajā tēzi ir izskaidrotas vairākas teorijas, kā mēs varam uzlabot piegādes ķēdes sadarbību starp dažādiem uzņēmumiem, kā arī ir izskaidrots par ierobežojumiem un faktoriem, kas saistīti ar piegādes ķēdes sadarbību, un kā mēs varam to uzlabot starp uzņēmumiem tuvākajās dienās, lai kļūtu par pasaules līderi.
Keywords in English The key words of this thesis is that to improve the effectiveness of the supply chain management by collaborating two or more companies, and also there are several theories has be explained in this thesis, how we can improve the supply chain collaboration among the different companies, and also it has been explained about the limitations and also the factors which are associated with the supply chain collaboration and how we can improve this among the companies in coming days to be the global le
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 23:45:31