Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Perspektīvākie atjaunīgo enerģijas avotu veidi
Title in English The Most Promising Types of Renewable Energy Sources
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Inga Zicmane
Reviewer
Abstract Diplomdarba tēma – perspektīvākie atjaunīgo enerģijas avotu veidi. Diplomdarba mērķis - ir apskatīt, salīdzināt pasaulē un Latvijā pieejamos atjaunīgos energoresursus, to ieviešanas principus, izmaksas, trūkumus un ieguvumus. Darba tēma ir aktuāla gan Latvijā, gan pasaulē, jo neatjaunojamie dabas resursi kā nafta, dabas gāze ir neatjaunojami un jauni resursi klāt nenāk. Tas nozīmē, ka kaut kad šie enerģijas avoti beigsies. Lai nepaliktu bez siltuma un elektrības tad, kad beigsies nafta un gāze, cilvēki mācās izmantot atjaunojamos enerģijas avotus, kurus šajā diplomprojektā autors apskata un salīdzina. Analītiskajā daļā tiek apskatīti seši atjaunīgie enerģijas veidi – vēja enerģija, hidroenerģija, ģeotermālā enerģija, saules enerģija, bioenerģija un atomenerģija. Visi avoti apskatīti no teorētiskās bāzes, apskatīti to darbības principi, kādi ir to ieviešanas ieguvumi un trūkumi, apskatīta ģeneratoru uzbūve, lai izprastu, kādā veidā enerģija tiek ražota un būtu iespējams salīdzināt gan ieviešanas, gan ražošanas procesus, tādejādi saprotot, kurš no veidiem ir efektīvāks un paredzēts teiksim mājsaimniecību vajadzībām un kuru iespējams ieviest tikai valstiskā līmenī. Apskatīta atjaunīgās enerģijas izmantošana pasaulē, kuri no veidiem, kurā reģionā ir populārāki un kāpēc tieši tādi. Apskatīti Latvijā iespējamie atjaunīgie enerģijas avoti, to ieviešanas ieguvumi. Energoefektivitātes paaugstināšana ir būtisks priekšnosacījums tautsaimniecības ilgtspējīgai attīstībai, tāpēc darbā apskatītas arī Eiropas Savienības (ES) direktīvas un to izpilde dažādās ES dalībvalstīs. Diplomdarba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Diplomdarba apjoms ir 57 lpp, neiekļaujot pielikumus. Šī darba izstrādei izmantots 38 literatūras avots, ieskaitot literatūru angļu valodā un interneta resursus. Darbā ievietotas arī 3 tabulas, 4 grafiki un 22 attēli.
Keywords atjaunīgie enerģijas avoti; saules energija; veja enerģija; hidroenerģija; biomasas enerģija; ģeotermālā enerģija
Keywords in English the most promising types of renewable energy sources; wind; hydro; geothermal; solar; bio nuclear energy
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 23:30:26