Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba devēja un nodarbinātā neizpratne darba aizsardzības sistēmas nepieciešamībā uzņēmumos un no tā izrietošās sekas
Title in English The Incomprehension of the Employer and Employee about the Necessity of the Labour Protection System in Enterprises and the Consequent Consequences
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Ilona Ezera, RTU doc.(prakt.)
Abstract Anotācija Maģistra darba autore: Madara Vaivade Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg.sc.ing Jānis Bērziņš Maģistra darba tēma:” Darba devēja un nodarbinātā neizpratne darba aizsardzības sistēmas nepieciešamībā uzņēmumos un no tā izrietošās sekas”. Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 104 lappusēm. Maģistra darbs satur 9 tabulas, 18 attēlus, 4 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darbā biogrāfiskajā sarakstā ietverti 34 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba mērķis ir izpētīt, darba devēju un nodarbināto izpratnes trūkumu darba aizsardzības sistēmas nepieciešamībā un no tā izrietošās sekas. Darbā apskatīts, kādēļ uzņēmumos ir problēmas ar darba aizsardzības pasākumu sistēmas ieviešanu saistībā ar darba devēju un nodarbināto izpratnes trūkumu. Teorētiskajā daļā tiek atklāta darba aizsardzības būtība uzņēmumos un apskatīta darba aizsardzības sistēma Latvijā. Atklājot kādi normatīvie akti regulē darba aizsardzības sistēmas izveidi un uzraudzību. Tiek apskatīts kā nodarbinātie var piedalīties darba aizsardzības sistēmas veidošanā. Analītiskajā daļā tiek pētīti iemesli darba aizsardzības pasākumu sistēmas neieviešanā uzņēmumos un darba aizsardzības sistēmas vājās darbības sekas (arodslimības un nelaimes gadījumi), izstrādājot priekšlikumus problēmas risināšanai. Darbā tiek analizēti iegūtie aptaujas rezultāti par darba devēja izpratni darba aizsardzības sistēmas nepieciešamībā un analizēta nodarbināto izpratne darba aizsardzības sistēmas nepieciešamību. Praktiskajā daļā pamatojoties uz maģistra darbā iegūto informāciju par darba aizsardzības izpratnes trūkumu darba devējiem un nodarbinātajiem veiktas aptaujas uzņēmumos, lai konstatētu darba aizsardzības sistēmas situāciju uzņēmumos šobrīd. Kā arī apskatīti pārbaužu rezultāti darba aizsardzības jautājumos uzņēmumos izvirzot secinājumus. Darbā tiek izmantota pieejamā darba aizsardzības literatūra, likumi, Ministru kabineta noteikumi, Valsts darba inspekcijas gada pārskati, kā arī internetā pieejamā informācija. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzība, darba aizsardzības sistēma
Keywords in English Labor protection, work protection system
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 21:20:35