Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Telekomunikāciju sistēmas izstrāde Carnikavas kultūras namam
Title in English Development of Telecommunication System for Carnikava Culture House
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor Pēteris Gavars
Reviewer R.Parts
Abstract Bakalaura darba mērķis ir iepazīties un apgūt telekomunikāciju projektu izstrādes procesu, piedaloties reāla projekta «Kultūras un amatniecības centra pārbūve īpašumā «Blusas»» izstrādes procesā un, balstoties uz iegūto pieredzi, izstrādāt pamācību/rokasgrāmatu, kas palīdzēs projektētājiem izvairīties no kļūdām. 1. Izvērtēt pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu un to atbilstību Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un iespējas nodrošināt uzdevuma izpildi atbilstoši LR likumiem un MK noteikumiem; 2. Izpētīt tehniskos noteikumus no visam iesaistītam personām kuras ir saistītas ar Elektronisko sakaru sistēmu (ārējo) - EST; Elektronisko sakaru sistēmu - ESS un Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas - UATS projekta sējumu izstrādi; 3. Pamatojoties uz izpētītiem dokumentiem izstrādāt un noformēt risinājumu, kas atbilst LR likumiem un LR MK noteikumiem. Secinājumu izklāsts: 1. Reāla tehniska projekta izstrāde ir darbietilpīgs un sarežģīts process, kuru regulē LR likumi un LR MK noteikumi, pasūtītāja darba uzdevums, iesaistītu personu tehniskie noteikumi, ka arī daudz ir atkarīgs no katra objekta īpašībām, pirms ķerties pie kura nepieciešams izpētīt un izanalizēt lielu informācijas apjomu, ir jāpaveic pirmsprojekta izpētes darbi un ir jāievēro projektēšanu regulējošo LR MK normatīvo dokumentu un pasūtītāja prasības; 2. Iesaistītu personu izsniegtie tehniskie noteikumi apgrūtina projekta izstrādes procesu, un to prasības var atšķirties no normatīvu dokumentu prasībām, piemēram, savstarpējie attālumi starp inženierkomunikācijām var būt lielāki, nekā LR MK noteikumos, arī dažam iesaistītam personām var pastāvēt konflikts vienam ar otru, ka arī ar projekta pasūtītāju; 3. Projekta risinājumos, īpašos gadījumos (saspiesti apstāklī), drīkst neievērot LR MK noteikumu prasības, saskaņojot tos ar inženierkomunikāciju turētāju vai ar pašvaldību. Darba rezultāti: 1. Darba gaitā ir izstrādāti, un sagatavoti nodošanai trīs projekta «Kultūras un amatniecības centra pārbūve īpašumā «Blusas»» sējumi: EST, ESS, UATS. 2. Ir izveidots algoritms telekomunikāciju sistēmu projekta izstrādei, kas var būt noderīgs inženieriem (projektētājiem), telekomunikāciju sistēmu projektēšanai LR. Darba autors piedalījās 60. Studentu Zinātniski Teorētiskajā Konferencē. Darba apjoms - 51. lpp., 9 tabulas, 1 attēls, 3 pielikumi un 27 avoti.
Keywords Projektēšana, Elektronisko sakaru sistēmas, Telekomunikācijas, būvprojekts
Keywords in English Designing, Electronic communications systems, Telecommunications, construction project
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 20:04:48