Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "Ātrās ēdināšanas biznesa “Pica Lulu” franšīzes attīstības virziena izstrāde"
Title in English "Franchise Business Direction Development for Fast Food Company “Pica Lulu”"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Millers
Reviewer Modris Ozoliņš, MBA, RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, docents (prakt.)
Abstract Maģistra darba autors: Arnis Gulbis Maģistra darba zinātniskais vadītājs: MBA Māris Millers Maģistra darba temats: „Ātrās ēdināšanas biznesa “Pica Lulū” franšīzes attīstības virziena izstrāde” Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 18 attēli, 31 tabula un 5 formulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti 31 avoti latviešu un 18 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba mērķis ir izstrādāt biznesā pielietojamus Pica Lulū franšīzes biznesa modeļus, par pamatu ņemot esošo biznesa konceptu. Pirmajā darba daļā autors iepazīstina ar sabiedriskās ēdināšanas nozari, tās regulējumu, franšīzes teoriju, franšīzes vēsturi, kā arī tiek izvērtēts franšīzes juridiskais regulējums katrā no Baltijas valstīm. Otrajā darba daļā tiek analizēts sabiedriskās ēdināšanas tirgus katrā no Baltijas valstīm, to attīstības tendences un konkurence. Trešajā darba daļā autors analizē Pica Lulū konkurētspēju, izstrādā franšīzes modeļus, salīdzina to ieguvumus Pica Lulū kā franšīzes devējam. Trešajā daļā izveidots franšīzes modeļa izstrādes laika grafiks, apskatīti franšīzes līguma pamatnosacījumi un mārketinga koncepcijas galvenās nostādnes. Secinājumi un priekšlikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz autora veiktajiem pētījumiem un analīzi. Autors secina, ka Pica Lulū uzņēmējdarbība modelis ir piemērots franšizēšanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Gulbis A. „Ātrās ēdināšanas biznesa “Pica Lulū” franšīzes attīstības virziena izstrāde” Maģistra darbs/ Gulbis A., Millers M.– Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma „Inovācijas un uzņēmējdarbība”, 2019. – 82 lpp.
Keywords Ātrā ēdināšana, franšīze
Keywords in English Fast food, franchising
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 12:41:34