Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Pilsētu dabasgāzes apgāde vietējo enerģētisko krīžu laikā"
Title in English "Natural gas supply in cities during local energy crises"
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Ināra Laube
Reviewer Jeļena Tihana
Abstract Elīnas Ņeverčikas maģistra darbā „Pilsētu dabasgāzes apgāde vietējo enerģētisko krīžu laikā” pētīta dabasgāzes apgādes efektivitāte pilsētā, kad tiek izsludināta vietējā mēroga enerģētiska krīze. Dabasgāze ir būtisks energoapgādes elements, kas tiek importēts no trešajām valstīm – tas piegādes traucējums var smagi kaitēt ekonomikai, ražošanai un sabiedrībai. Darba ietvaros analizēti dabasgāzes apgādes riska faktori un apgādes sistēmas drošums. Izpētīti Latvijas dabasgāzes patērētāji, izvērtējot tādus aspektus, ka enerģētika, tarifu politika, Latvijas Republikā spēkā esošais normatīvais regulējums, enerģētiskā krīze. Tiek izstrādāts dabasgāzes apgādes modelis, ņemot vērā faktisko (reālo) dabasgāzes patēriņa sadalījumu starp pilsētas enerģijas lietotāju grupām, un modelēta enerģētiskas krīzes scenārija, lai salīdzinātu reālo situāciju ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” piedāvāto. Analizējot rezultātus, tiek konstatētas noteikumos piedāvātu scenāriju un ierobežojumu nepilnības. Darba gaitā izskatītas pilsētas dabasgāzes patēriņa profilam atbilstoša scenārija un ierobežojumu piedāvājums, iespējamās enerģētiskās krīzes laikā. Maģistra darba ietvaros veiktās izpētes un analīzes rezultāti var būt par pamatu, Latvijas Republikā spēkā esošā normatīvā regulējuma grozījumu izstrādei, pārskatot ierobežojumu nosacījumus vai patērētāju sadalījumu pa enerģijas lietotāju grupām (krīzes grupām). Maģistra darbs kopā sastāv no3 daļām, 72 lappusēm, 4 tabulām, 15 attēliem, 27 literatūras avotiem un 4 pielikumiem.
Keywords Vietējā enerģētiskā krīze; Dabasgāzes apgādes modeļis; Energoefektivitāte; Dabasgāze; Enerģijas lietotāji;
Keywords in English The local energy crisis; Natural gas; Energy efficiency; Natural gas supply model;
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 11:47:36