Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Urban and Regional Engineering Economics
Title in original language Administratīvās reformas ietekmes novērtējums uz pedagogu darba samaksu
Title in English Assessment of the Impact of Administrative Reform on Teacher’s Pay
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Mg.oec. K.Feimanis
Abstract Darba autors: Alise Trokša Darba tēma: Administratīvās reformas ietekmes novērtējums uz pedagogu darba samaksu Darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec. Tatjana Survilo Darba apjoms: 106 lpp., 31 tabulas, 12 attēli un 7 pielikumi. Pētījuma mērķis: analizēt un novērtēt pedagogu pedagogu darba samaksu kontekstā ar administratīvi teritoriālo reformu. Darba saturs: Pētījums sastāv no 3 daļām: • pētījuma teorētiskā pārskata, kas sastāv no 3 apakšnodaļām, – pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas un pedagogu darba samaksas finansēšana no valsts budžeta teorētiskie aspekti; • analītiskās daļas, kas sastāv no 5 apakšnodaļām, – skolotāju vidējās mēneša darba algas likmes, slodzes un darba samaksas analīze atbilstoši administratīvajam iedalījumam; • praktiskās daļas, kas sastāv no 4 apakšnodaļām, – izvērtēts šobrīd piedāvātais Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājums noteikt minimālo skolēnu skaitu, kā arī valsts budžeta mērķdotācijas aprēķina pilnveides iespējas. Pētījuma gaitā tika secināts, ka administratīvi teritoriālā reforma ietekmē pedagogu darba samaksu, jo pedagogu darba samaksas modelis “nauda seko skolēnam” nodrošina caurskatāmu finanšu līdzekļu sadali starp pašvaldību pamata un vidējās izglītības iestādēm, kā rezultātā vidējā darba samaksa skolotājiem ir līdzīga par vienādu darba slodzi, taču pašvaldību griezumā būtiski atšķiras skolotāju vidējā darba slodze un likumsakarīgi arī darba samaksa. Praktiskie rezultāti: izstrādāti priekšlikumi pedagogu darba samaksas pilnveidei.
Keywords Administratīvi teritoriālā reforma, nauda seko skolēnam, mērķdotācija, algas likme, darba slodze.
Keywords in English Administrative territorial reform, money follows the pupil, earmarked subsidy, wage rate, workload.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 27.05.2019 08:40:53