Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Safety Engineering
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveide kuģu būves un remonta uzņēmumā
Title in English Improvement of Labour Protection System in Shipbuilding and Repair Company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Indra Kārnupa, Mg.darba aizsardzība
Abstract Bakalaura darba autors: Elvijs Koniševs Bakalaura darba vadītājs: Docents, Mg. Sc. Ing. Jānis Bērziņš Bakalaura darba tēma: “Darba aizsardzības sistēmas pilnveide kuģu būves un remonta uzņēmumā” Galvenie aplūkotie jautājumi un rezultāti: Kuģu būve un remonts ir smagās rūpniecības nozare, kas pastiprināti prasa darba aizsardzības sistēmas pilnveidi un uzturēšanu. Smagās nozares uzņēmumos, ikviens strādājošais ikdienas tiek pakļauts vairāku darba vides riska faktoru iedarbībai, kas ļoti bieži noved līdz letāliem vai smagiem nelaimes gadījumiem. Bakalaura darba pirmajā daļā tiek izpētīta starptautiskā un Latvijas pieredze kuģu būvē un remontā, tiek apkopota informācija par vispārējām darba aizsardzības prasībām un aprakstīta risku novērtēšanas metode, kas tiks pielietota bakalaura darba gaitā. Otrajā daļā tiek analizēti nelaimes gadījumi un arodslimības kuģu būves un remonta uzņēmumos, tiek atspoguļots AS “X” vispārējs raksturojums, kur konkrētajam uzņēmumam veikta darba vides risku faktoru analīze, izceļot būtiskākos un bīstamākos darba vides risku faktorus. Tiek veikta nodarbināto aptauja par darba aizsardzības sistēmas stāvokli uzņēmumā. Trešajā daļā tiek izstrādāti reāli ieteikumi bīstamāko darba vides risku faktoru samazināšanai. Bakalaura darbā izmantotie informācijas avoti: Bakalaura darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 38 literatūras avotus. Bakalaura darba apjoms: Darbā ir 3 nodaļas, 19 apakšnodaļas un kopumā darbs sastāv no 72 lapām un viena pielikuma. Darbā ir iekļautas 10 tabulas, 29 attēli, 7 diagrammas un 1 shēma. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: Kuģu būve un remonts, darba vides risku faktori, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātā veselības pārbaude, ugunsdrošība un sprādzienbīstamība.
Keywords Kuģu būve un remonts
Keywords in English Shipbuilding and repairs
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 23.05.2019 20:06:02