Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu maksātāju reitinga sistēmas izmantošanas iespēju izvērtējums”
Title in English “Opportunity Assessment of Use of a Taxpayer Rating System”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vaira Gromule
Reviewer V.Andrējeva, AS “LGS” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba autore izstrādāja darbu, kura temats ir “Nodokļu maksātāju reitinga sistēmas izmantošanas iespēju izvērtējums”. Pētāmais objekts ir nodokļu maksātāju reitinga sistēma. Pētāmais priekšmets ir nodokļu maksātāju reitinga sistēmas izmantošanas iespēju izvērtējums. Noslēguma darba mērķis ir analizēt nodokļu maksātāju reitinga sistēmas izmantošanas iespējas labuma gūšanai komersantiem un nodokļu administrācijai. Maģistra darba izstrādei bija identificētas trīs galvenās problēmas: nodokļu maksātāju reitinga izmantošanas iespējas, lai gūtu pēc iespējas lielāku labumu, gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļu administrācijai; nodokļu maksātāju motivācijas stimulēšana, lai nokļūst reitinga augstākajā pozīcijā; nodokļu maksātāju vēlme nemaksāt nodokļus. Maģistra darbs varētu būt izmantojams kā informatīvs materiāls VID vajadzībām, lai iepazītos ar nodokļu maksātāju reitinga novērtējumu un pilnveidošanas ieteikumiem. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Ņemot vērā izvirzītos uzdevumus mērķa sasniegšanai, darba pirmajā nodaļā ir analizēta nodokļu politikas un sistēmas loma, efektīvās nodokļu administrēšanas pamatprincipi, nodokļu maksātāju uzvedības teorētiskās atziņas, nodokļu ieņēmumu izmaiņas un to ietekmējošie faktori, kā arī efektīvas un inovatīvas nodokļu sistēmas veidošanas pamatprincipi. Darba otrajā nodaļā ir veikta analīze par nodokļu ietekmi uz komercdarbību. Analizējot tiesību aktus, tika izveidots nodokļu atvieglojumu apkopojums un veikta atbalsta instrumentu analīze. Maģistra darba trešajā nodaļā tika veikta starptautisku reitingu un VID izstrādāto nodokļu maksātāju reitinga sistēmas izpēte. Saskaņā ar nodokļu reitingā izmantoto informāciju, kuru VID iegūst no uzņēmuma iesniegtā gada pārskata un peļņas vai zaudējuma aprēķina, nodokļu administrēšanas iestādei nav tiesību sniegt un publicēt reitinga rezultātus, tie ir pieejami tikai pašam uzņēmumam Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Tādēļ darba piemēram tika izmantoti abstrakta nodokļa maksātāja SIA “X” dati. Kā arī tika veikta uzņēmēju un ekspertu anketēšana ar mērķi uzzināt nodokļu maksātāju reitinga sistēmas vērtējumu. Veicot uzņēmēju un ekspertu atbilžu analīzi, tika konstatēts, ka tiem ir līdzīgi atzinumi par jaunu sistēmu – uzņēmējiem un nodokļu administrēšanas iestādei ir nepieciešams laiks, lai saprastu, cik efektīvi ir reitinga ieviešanas rezultāti. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Tā apjoms ir 99 lappuses. Tajā ir iekļauts: 21 attēls, 13 tabulas un 2 pielikumi. Darbā ir izmantotas 104 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Nodokļi, reitinga sistēma
Keywords in English Taxes, rating system
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 22:36:51