Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Efektīvas siltumcentrāles ražošanas vadības koncepcijas izstrāde"
Title in English "Development of an Effective Management Concept for the Production of a Heating Plant"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Gints Škodovs, MBA, SIA “Metsepole Plus” valdes loceklis
Abstract Kalniņš K. Efektīvas siltumcentrāles ražošanas vadības koncepcijas izstrāde: Maģistra darbs/ K.Kalniņš, I.Voronova - Rīga: RTU, IUV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. – 95 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 25 attēli, 19 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt efektīvu siltumcentrāles ražošanas vadības koncepciju, kas paaugstinās ražošanas efektivitāti. 1.daļā tiks aplūkota klimata pārmaiņu negatīvā ietekme, enerģētikas nozare attīstības tendences pasaulē, Eiropā un Latvijā, kā arī tiks veikta uzņēmuma SVID analīze un apskatīti koncepcijas un efektivitātes jēdzieni. 2.daļā tiks veikta siltumcentrāles un tās darbību ietekmējošo faktoru izpēte, SC “Daugavgrīva” SVID analīze un tehniski ekonomisko ražošanas efektivitātes rādītāju aprēķins un analīze ar empīriskajām un matemātiski statistiskajām pētījuma metodēm. Daļas nobeigumā autors izstrādās efektīvas siltumcentrāles ražošanas vadības konceptuālo modeli. 3.daļā tiks pētīti un analizēti priekšnosacījumi efektīvas siltumcentrāles ražošanas koncepcijas ieviešanai, noteikta un aprēķināta konceptuālā modeļa faktoru ietekme, kā arī tiks izvērtētas četras SC “Daugavgrīva” ražošanas vadības koncepcijas, balstoties uz izstrādāto efektīvas siltumcentrāles ražošanas vadības konceptuālo modeli. Daļas nobeigumā autors veiks visu četru koncepciju ekonomisko salīdzinājumu un investīciju, izmaksu aprēķinu un analīzi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: kaut arī vislabākie finansiālie rādītāji ir siltumcentrāles „Daugavgrīva” koncepcijas variantam Nr.3 ar četriem dabasgāzes katliem, tomēr piemērotākā un atbilstošākā autora izstrādātajam efektīvas siltumcentrāles ražošanas vadības konceptuālajam modelim, uzņēmuma attīstības stratēģijai, ievērojami paaugstina siltumapgādes drošību ir koncepcija Nr.2 ar diviem šķeldas katliem, jo tai ir ļoti būtiskas priekšrocības, kas atbilsts uzņēmuma, valsts, Eiropas savienības un pasaules enerģētikas nozares pamatnostādnēm un attīstības tendencēm. Uzņēmumam vajadzētu ņemt vērā maģistra darba autora izstrādāto konceptuālo modeli, lai novērtētu siltumcentrāļu attīstības iespējas un virzienus, kā arī ņemt vērā autora ieguldījumu un realizēt SC “Daugavgrīva” efektīvas siltumcentrāles ražošanas vadības koncepciju Nr.2 ar diviem biokurināmā (šķeldas) katliem.
Keywords Efektivitāte, ražošana, vadība, koncepcija, siltumcentrāle, siltumavots, energoresursi.
Keywords in English Efficiency, production, management, concept, heat plant, heat source, energy resources.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 12:46:17