Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Engineering of Regional Development and Urban Economics
Title in original language Pārdaugavas universitāšu satiksmes tīklojuma analīze un tā optimizācija
Title in English Analysis and Optimization of Transportation Network of Universities in Pardaugava
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Egons Bērziņš
Reviewer Dr.oec. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba tēma ir “Pārdaugavas universitāšu satiksmes tīklojuma analīze un tā optimizācija”. Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija” 4.kursa students Kārlis Millers. Darba vadītājs ir praktiskais docents Egons Bērziņš. Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās daļas, analītiskās daļas un praktiskās daļas. Rīgā Daugavas kreisajā krastā 2019. gadā veidojas akadēmiskais un zinātnes kodols, kur vienas no Latvijas lielākajām universitātēm veido universitāšu pilsētiņas. Esošajā satiksmes tīklojumā ir traucēkļi gājēju un velosipēdu kustībai īsu distanču veikšanai. Universitāšu apkārtnē ir mehanizēto transportlīdzekļu orientēta satiksme, kas ir pretrunā ar Rīgas attīstības plānošanas dokumentiem, kur ir noteikta nepieciešamība samazināt privātā autotransporta īpatsvaru pilsētvidē un veicināt ilgtspējīgas mobilitātes iespējas. Darba teorētiskajā daļā tiek apskatīti satiksmes fundamentālie un teorētiskie aspekti pilsētvidē, kā arī akadēmiskās un zinātniskās pilsētas veidojošie faktori. Analītiskajā daļā tiek analizēti Tuvās Pārdaugavas fizioģeogrāfiskie dati, akadēmiskās un zinātniskās apkaimes ietekmes veidojušie faktori uz Tuvās Pārdaugavas apkaimēm un Rīgu kopumā, kā arī tiek analizēts esošais satiksmes tīklojums un turpmākā plānotā attīstība. Praktiskajā daļā tiek analizēta Tuvās Pārdaugavas satiksmes tīklojuma optimizācijas iespējas, ņemot vērā sabiedrības viedokli. Darbā tika noskaidrots, ka satiksmes tīklojuma attīstība neatbilst Rīgas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam. Lai veicinātu veiksmīgu akadēmiskās un zinātniskās kodolu attīstību Rīgas pilsētā, ir nepieciešams uzlabot satiksmes tīklojumu, lai samazinātu mehanizēto transportlīdzekļu īpatsvaru un ieviestu multimodālus satiksmes risinājumus Tuvās Pārdaugavas ielās. Darbs sastāv no 75 lapām, 20 attēliem, 1 tabulas un 1 pielikuma.
Keywords apkaime, satiksme, ilgtspēja
Keywords in English neighboorhood, traffic, sustainability
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 12:13:05