Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Elektroautobusu satiksmes sistēmas projektēšana Rīgas pilsētai.
Title in English Designing an Electric Bus Service System for Riga City.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Profesors, Pjotrs Trifonovs-Bogdanovs
Abstract Šī bakalaura darba nosaukums ir “Elektroautobusu satiksmes sistēmas projektēšana Rīgas pilsētai”. Darba galvenie uzdevumi bija izpētīt ilgtspējīgā transporta sistēmas ievešanu pilsētas pasažieru pārvadājumos un noteikt tā konkurentspējas līmeni, salīdzinot ar dīzeļdegvielas transportu. Ņemot vērā globālās klimata problēmas, ko pārsvarā ir izraisījusi transporta nozare, šī darba tēma ir ļoti aktuāla mūsdienās. Tāpēc darbā tika apskatīta iespēja ievest jaunu videi draudzīgo transportu arī konkrēti Rīgas pasažieru pārvadājumos. Bakalaura darbam ir 4 daļas. Pirmajā daļā tika izpētītas pasaules tendences videi draudzīgā transporta attīstībā pilsētas pasažieru pārvadājumos. Tika salīdzināti dažādi šādas grupas transporta veidi, no kā tika secināts, ka tieši bateriju autobusam jeb elektroautobusam ir vislielākais potenciāls būt izdevīgam tehniski-ekonomiskajā ziņā, salīdzinot ar dīzeļdegvielas autobusu. Līdz ar to turpmāk darbā tika likts uzsvars tieši uz elektroautobusu sistēmu, izpētot tās funkcionēšanas pamatprincipus. Otrajā daļā tika veikta Rīgas pasažieru pārvadājumu sistēmas darbības analīze, kura sastāv no divām daļām: no esošās sistēmas analīze (priekšrocības, trūkumi, problēmas un priekšlikumi to risināšanai) un no modernizētās sistēmas vajadzību analīzes. Citiem vārdiem, tika pētītas Rīgas pasažieru pārvadājumu problēmas, kas bija saistītas tieši ar ilgtspējīgo transportu. Pēc tam tika piedāvāta jaunas transporta sistēmas ievešana – elektroautobusu satiksmes sistēma - un noteiktas nepieciešamās vajadzības un ieguldījumi tās realizēšanai. Trešajā daļā tika projektēts šis jauns elektrotransporta tīkls Rīgas pilsētai, kur bija noteiktas arī vajadzīgās izmaksas šāda tīkla ievešanai Rīgā. Tika izskatīts visizdevīgākais variants šim konkrētajam projektam, pamatojoties uz dažādiem pētījumiem par elektroautobusiem un ilgtspējīgo transportu, kā arī vairāku pilsētu pieredzēm, kurās ir ekspluatējami elektroautobusi pasažieru pārvadājumu sistēmās. Tika nodefinēti konkrētie skaitļi tehniski-ekonomiskajiem parametriem, kā arī uzprojektētas uzlādes stacijas autobusu galapunktā, kas ir attēlots darbam pievienotajos rasējumos. Ceturtā daļa tika veltīta Rīgas elektroautobusu projekta tehniski-ekonomiskajam pamatojumam, kur bija izrēķinātas ekspluatācijas izmaksas un salīdzinātas ar izmantoto pētījumu, rakstu un citu literatūras avotu datiem, kas ļāva mums spriest par izdevīgumu šādas sistēmas ievešanai Rīgas pilsētas pasažieru pārvadājumos. Bakalaura darba apjoms ir 95 lappuses un 3 A1 izmēra lapas rasējumi, kas pievienoti pielikumā. Tika izmantoti 55 attēli, 5 tabulas, 17 formulas un 31 literatūras avots.
Keywords Ilgtspējīgais transports, globālās klimata problēmas, pilsētas pasažieru pārvadājumi, elektroautobuss, dīzeļdegvielas autobuss, baterija, uzlāde, jauda, kapacitāte, maršruts, enerģijas patēriņš, dzīves cikls, ekspluatācijas izmaksas
Keywords in English Sustainable transport, global climate issues, urban passenger transportation, electric bus, diesel bus, battery, charging, power, capacity, route, energy consumption, life cycle, running costs
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 22.05.2019 00:38:10