Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Brexit ietekmes uz Lielbritānijas ekonomiku novērtējums
Title in English Assessment of the Impact of Brexit on the British Economy
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kaspars Plotka
Reviewer Mg.oec. A.Mihņenoka
Abstract Bakalaura darba temats ir “Brexit ietekmes uz Lielbritānijas ekonomiku novērtējums”. Profesionālā bakalaura darba autors ir RTU IEVF RIBE0 3.kursa students Vladislavs Barabaškins, darba vadītājs ir lektors, zinātniskais asistents, Mg. oec. Kaspars Plotka. Akadēmiskā bakalaura darba mērķis ir izpētīt dezintegrācijas procesu, kas ir radies Eiropas savienības ietvaros un izskatīt tā ekonomiskās sekas no dažādām pusēm. Pētījums tiek veikts reāli pastāvošā ekonomikā, ierobežotā laika periodā no 03.09.1945 līdz 11.04.2019. Teorētiskajā daļā bakalaura darba izstrādātājs izpēta no teorētiskā aspekta Lielbritānijas ekonomikas būtību un to vietu pasaulē, izanalizē faktorus, kas veicināja eiroskepticisma noskaņu attīstību Apvienotās karalistes teritorijā, izskata Lielbritānijas ekonomikas attīstību pirms un pēc Brexit referenduma, hronoloģiski izskata Brexit procesa attīstības stadijas. Darba analītiskajā daļā autors izpēta iespējamus tirdzniecības attīstības scenārijus starp Eiropas savienību un Apvienoto karalisti, izskata Lielbritānijas iekšzemes kopprodukta attīstības tendences, izpēta Brexit sekas vadoties pēc Īrijas prognozēm, izpēta Skotijas iespējamos attīstības scenārijus, apskata Brexit sekas no Eiropas savienības puses. Darba praktiskais rezultāts ir eiroskepticisma faktoru kopsavilkums, akadēmiskā darba ietvaros ir izvērtēti divi īstermiņa un četri ilgtermiņa scenāriji salīdzinot tos ar reāli pastāvošām ES un trešo valstu attiecībām. Tiek konstatēti ekonomiskie trūkumi un ieguvumi scenāriju īstenošanas gadījumā. Bakalaura darbs ir uzrakstīts Rīgā, Latvijā, latviešu valodā uz 57 lpp., tajā ir iekļauti 13 attēli, 4 tabulas un tam ir pievienoti 4 pielikumi.
Keywords Brexit, Apvienotā Karaliste, scenāriji, Lielbritānijas ekonomika, eiroskepticisms, ekonomikas indeksi
Keywords in English Brexit, UK, scenarios, British economy, Euroscepticism, economic indices
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 19:11:16