Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts
Title in English Performance improvement project in a clothing retail company
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Mg.oec.Diāna Aleksandrova
Abstract Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 10 attēli, 29 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 42 avoti. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir veikt uzņēmuma darbības analīzi, nosakot pastāvošās problēmas un izstrādāt priekšlikumus šo problēmu novēršanai. Analītiskajā daļā, izmantojot salīdzināšanas metodi, PEST analīzi un SVID analīzi tika izpētīta uzņēmuma ārējā vide tās darbības nozarē un padziļināti tika pētīta uzņēmuma iekšējā vide. Ar kuru palīdzību tika konstatētas vairākas problēmas, kurām ir nepieciešams veikt uzlabojumus to samazināšanai – pārdevēju darba atalgojuma uzlabošana, veikala izmaksu samazināšana, klientu servisa uzlabošana un veikala vizuālā izskata pilnveidošana. Pētījuma daļā, izmantojot darbinieku anketēšanu, klientu anketēšanu un slepenā pircēja novērojumu tika padziļināti izpētītas konstatētās problēmas, kā arī tika izvirzītas vairākas iespējas to samazināšanai. Aprēķinu daļā padziļināti tika analizētas problēmas un nepieciešamo uzlabojumu izveidošana. Tika aprēķinātas izmaksas, kas būtu nepieciešamas uzlabojumu ieviešanai, kā arī tika aprēķināti potenciālie ietaupījumi uz veikala izmaksu samazināšanu. Papildus tam tika izteikti un izvirzīti sagaidāmie rezultāti no uzlabojumu ieviešanas. Izstrādājot bakalaura darbu tika secināts, ka uzņēmumam ir nepieciešams izveidot bonusa sistēmu, kas uzlabotu darbinieku atalgojumu salīdzinājumā pret nozares vidējo atalgojumu. Kā arī veikt uzlabojumus, kas ir saistīti ar klienta servisu un veikala vizuālo izskatu, lai sekmētu apgrozījuma palielināšanos un uzņēmuma tēla uzlabojumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Valmanis P. (2019) Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošanas projekts. Diplomprojekts/ P.Valmanis, R.Greitāne. - Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2019. - 71lpp.
Keywords Apģērbu mazumtirdzniecība, Darbību pilnveidošana, Klientu serviss, Veikala vizuālais tēls
Keywords in English Clothing Retail, Performance Improvement, Customer Service, Image of the shop
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 13:17:40