Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Pasažieru pārvadājumu kvalitātes novērtējums.
Title in English Assessing the Quality of Passenger Traffic.
Department
Scientific advisor Margarita Urbaha
Reviewer Docents, Viktors Feofanovs
Abstract Darbs „Pasažieru pārvadājumu kvalitātes novērtējums”. Darba autore Diāna Tukāne, darba vaditāja Asoc. profesore Dr. sc. ing. Margarita Urbaha. Darbs satur 87 lapas, 19 tabulas, 47 attēlus, 19 bibliogrāfiskos nosaukumus, 5 pielikumi. Darba praktiskajā daļā veikta aptauja pilsetā Rīgā. Respondentu skaits ir 100. Pētījuma rezultāti apkopoti, izanalizēti, salīdzināti un attēloti 18 tabulās un 28 attēlos. PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI, TARIFU SISTĒMA, LAIKA FAKTORS, KOMFORTA FAKTORS, KPI RĀDĪTĀJI, BIĻETES, KLIENTU SUDZĪBAS, RĪGAS SATIKSME. Dotajā darbā tiek izskatīta pasažieru pārvadājumu nozīme pilsētas pārvadājumos. Izanalizēta Rīgas Satiksmes darbība, noteikta laika faktora un komforta faktoru ietekme uz pilsētas pasažieru pārvadājumiem.
Keywords PASAŽIERU PĀRVADĀJUMI, TARIFU SISTĒMA, LAIKA FAKTORS, KOMFORTA FAKTORS, KPI RĀDĪTĀJI, BIĻETES, KLIENTU SUDZĪBAS, RĪGAS SATIKSME
Keywords in English PASSENGERS, TARIFF SYSTEM, THE TIME FACTOR, THE COMFORT FACTOR, KEY PERFORMANCE INDEX, TICKETS, CUSTOMER COMPLAINTS, RIGAS SATIKSME
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 13:13:25