Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Civil Construction and Real Estate Management
Title in original language Zaļā publiskā iepirkuma attīstības iespējas būvniecības nozarē Latvijā
Title in English Opportunities for the development of green public procurement within construction sector in Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jurijs Grizāns
Reviewer Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra studiju noslēguma darba nosaukums ir “Zaļā publiskā iepirkuma attīstības iespējas būvniecības nozarē Latvijā”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipus būvniecības nozarē, veikt to piemērošanu ietekmējošo faktoru novērtējumu, identificēt iespējamos risinājumus zaļā publiskā iepirkuma īstenošanai ar mērķi attīstīt ilgtspējīgu būvniecību un izstrādāt priekšlikumus zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai būvniecības nozarē Latvijā. Noslēguma darba struktūru veido 3 daļas – analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek pētīti zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipi, prasības un kritēriji, līdzšinējā attīstības gaita Eiropas Savienībā un Latvijā, kā arī tiek identificēti zaļā publiskā iepirkuma attīstības izaicinājumi Latvijā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek pētīti jautājumi par būvniecības nozares radītajām ietekmēm uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par zaļā publiskā iepirkuma sniegtajām iespējām ietekmju mazināšanai un ilgtspējīgas būvniecības attīstībai. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek noteikti veicamie zaļā publiskā iepirkuma attīstības pasākumi valstiskā, pašvaldību un iestāžu līmenī, kā arī tiek analizētas Latvijā īstenotās iniciatīvas zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai. Uzmanība pievērsta Latvijas teritorijā īstenoto zaļā publiskā iepirkuma labās prakses piemēru mācību vides veidošanā, energoefektivitātes paaugstināšanā un publisko ēku būvniecībā analīzei un novērtējumam. Maģistra darba izstrādes ietvaros izvirzīti secinājumi par līdzšinējo zaļā publiskā iepirkuma attīstības gaitu un būtiskākajiem to ietekmējošajiem faktoriem. Maģistra darbā izstrādāti priekšlikumi zaļā publiskā iepirkuma kavējošo faktoru novēršanai un zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai turpmākajos periodos ar mērķi mazināt būvniecības nozares radīto vides slodzi un veicināt ilgtspējīgas būvniecības nozares attīstību Latvijā. Maģistra darbā tiek pierādīta izvirzītā hipotēze – zaļā publiskā iepirkuma straujākai attīstībai nepieciešama cieša un koordinēta atbildīgo institūciju un nevalstisko organizāciju sadarbība, lai zaļā publiskā iepirkuma atbalsta mehānismu intensitātes paaugstināšanas rezultātā tiktu veicināta zaļā publiskā iepirkuma attīstība būvniecības nozarē Latvijā.
Keywords būvdarbu iepirkums, būvniecības nozares ietekmes, ilgtspējīga būvniecība, zaļais publiskais iepirkums, zaļā publiskā iepirkuma attīstība
Keywords in English construction procurement, development of green public procurement, green public procurement, impacts of construction industry, sustainable construction
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 09:55:10