Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Ģimenes uzņēmumu Latvijā attīstības perspektīvu novērtējums
Title in English Assessment of Development Perspectives of Family Business in Latvia
Department
Scientific advisor Normunds Balabka
Reviewer Lektore I.Eriņa
Abstract Ģimenes uzņēmumu Latvijā attīstības perspektīvu novērtējums. Darba autore: Anete Plota. Bakalaura darbs sastāv no 66 lappusēm, tajā ietverti 18 attēli un viena tabula. Darba izstrādē izmantoti 75 dažādi literatūras avoti, no tiem 24 latviešu valodā un 51 svešvalodā. Veiktā pētījuma mērķis ir izpētīt ģimenes uzņēmumu attīstības perspektīvas, lai šo mērķi sasniegtu tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1) izpētīt ģimenes uzņēmumu teorētiskos aspektus, 2) izpētīt ģimenes uzņēmumu attīstības vēsturi Eiropā un Latvijā, 3) pētīt aspektus, kas ietekmē ģimenes uzņēmumu attīstību, 4) izvirzīt secinājumus un priekšlikumus. Pētījuma veikšanai izmantotās metodes teorētiskā pētījuma metode teorijas un literatūras analīzei. Kā arī vēsturiskā pētījuma metode, kuru izmanto vēsturisku faktu identificēšanai un izpētei, lai izpētītu vēstures faktus, kas saistīti ar ģimenes uzņēmumu attīstību Latvijā un Eiropā. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, kur pirmajā nodaļā izpētīti ģimenes uzņēmumu teorētiskie aspekti, kas saistīti ar ģimenes uzņēmumu definēšanu un esošo situāciju. No nodaļā apskatītajiem literatūras materiāliem autore secina, ka Latvijā nav konkrēta tipoloģiskā iedalījuma, kas parāda ģimenes uzņēmumu statistiku, tāpēc ģimenes uzņēmumi tiek uzskatīti par daļu no Mazo un Vidēju uzņēmumu sastāva. Otrajā nodaļā ir pētīti vēstures fakti par ģimenes uzņēmumiem Latvijā un Eiropā. Veicot šo izpēti, autore secina, ka ģimenes uzņēmumiem ir vēsturiska nozīme un tie attīstījušies laika gaitā. Trešajā nodaļā autore ir veikusi pētījumu par problēmām un faktoriem, kas ietekmē ģimenes uzņēmumu attīstību, kā arī identificējusi pozitīvos un negatīvos aspektus. Veicot šo izpēti secināts, ka ģimenes uzņēmumu lielākie izaicinājumi ir emocionālais faktors, kas aktuāls veidojot uzņēmumu kopā ar ģimenes locekļiem, kā arī papildus finansējuma piesaistes iespējas uzņēmumam, kas aizkavē uzņēmuma aktīvu attīstību. Darba gaitā autore ir identificējusi četrus priekšlikumus - ņemot vērā aktuālās problēmas un šķēršļus ar ko saskaras ģimenes uzņēmumi - kvalificēta darbaspēka trūkumu un patērētāju piesaisti, priekšlikums uzņēmējiem ir novirzīt papildus finansējumu esošo un jauno darbinieku kvalifikācijas un zināšanu līmeņa celšanai, tādā veidā nodrošinot uzņēmumu ar profesionāliem un atbilstoši nozares darbībai zinošiem darbiniekiem. Otrs priekšlikums adresēts finanšu institūcijām, konkrētāk - bankām, paaugstināt informācijas līmeni un pieejamību uzņēmējiem, lai informētu uzņēmējus par iespējamajiem finansējuma piesaistes variantiem, tādā veidā palielinot to uzņēmēju skaitu, kas ar papildus finansējuma palīdzību paaugstina sava uzņēmuma konkurētspēju un attīstību. Trešais priekšlikums ir uzņēmējiem veicināt emocionālo saikni starp darbiniekiem, kas ir īpaši nozīmīga ģimenes uzņēmumos. To iespējams panākt nodrošinot ģimenisku atmosfēru uzņēmumā, organizējot kopīgas ārpusdarba aktivitātes, kā arī ieviešot tradīcijas, kas palielina uzņēmuma darbinieku iesaisti un interesi uzņēmuma attīstībā. Ceturtais priekšlikums ir saistīts ar izvairīšanos no konfliktsituācijām, kas nes uzņēmumam ilglaicīgus zaudējumus, uzlabojot komunikācijas nozīmi uzņēmumā un nodrošinot vienlīdz atbalstošu situāciju gan darbiniekiem, kas ir ģimenes locekļi, gan tiem, kas nav.
Keywords Ģimenes uzņēmums, ģimenes attiecības, uzņēmuma attīstība.
Keywords in English Family business, family relations, business development.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 08:58:52