Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Latvijas remonta uzņēmuma apgādes sistēmas projektēšana.
Title in English Designing a Supply System for a Latvian Repair Company.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Docents, Vladislavs Ņesterovskis
Abstract Darba tēma: Latvijas remonta uzņēmuma apgādes sistēmas projektēšana. Darba pamatā ir elektronisko detaļu remonta un vairumtirdzniecības uzņēmuma SIA “Priority Serviss” topošais kravas pieaugums, kas ietekmētu esošo apgādes sistēmas būtību un atklātu to nepilnības. Pēc darbā prognozējama kravas apgrozījuma pēc gada uzņēmums nebūs spējīgs pielāgot esošo kravas apgādes sistēmu tādiem darba tempiem, tāpēc tika nolēmts projektēt jaunu uzņēmuma apgādes sistēmu ar jaunām uzņēmuma prasībām. Darba pirmajā nodaļā tiek analizētas kravas piegādes iespējas no Ķīnas (kur ir uzņēmuma lielāka daļa piegādātāju) uz uzņēmuma noliktavu Rīgā. Tiek izpētīti jūras, dzelzceļa un autopārvadājumu iespējas šajā virzienā, ka arī pārvadajumus reglamentējošie akti un likumi kā Latvijas teritorijā, tā arī Eiropas un Ķīnas teritorijās noteicošie. Darba otrajā nodaļā uzmanība tiek veltīta uzņēmuma “Priority Serviss” galveniem darbības veidiem, struktūrai un esošai apgādes sistēmai, to priekšrocībām un trūkumiem. Tiek prognozēts uzņēmuma preču pieprasījuma pieaugums balstoties uz pēdējā gada datiem un izvērteta uzņēmuma iespēja paveikt šo pieaugumu ar esošo apgādes sistēmu. Tika piedāvāts izveidot jaunu apgādes sistēmu, lai uzņemums spētu apmierināt preču pieprasījumu arī pēc viena gada un vairāk. Trešajā sadaļā tika analizēti aprēķinu rezultati un veikta jaunas apgādes sistēmas projektēšana saskaņā ar uzņēmuma prasībām, prognozētiem kravas apjomiem pēc viena gada un ir arī jaunizvedotā apgādes sistēmas projekta tehniski-ekonomiskais pamatojums. Darba rezultatā ir aprēķināts iespējamais jaunprojektetas apgādes sistēmas ietaupījums salīdzinot to ar esošo uzņēmuma apgādes sistēmu un tika izvirzīts priekšlikums uzņemuma vadībai, ka jo ātrāk uzņēmums sāks izmantot jauno apgādes sistēmu, noslēgs sadarbības līgumu ar vienu no piedāvātiem uzņemumiem, jo ātrāk uzņemuma darbība sāk pienest vairāk peļņas, jo ātrāk arī palielināsies kravas drošība un samazinasies kravas zūdumi transportēšanas laikā, kā arī samazināsies uzņēmuma darbinieku terētais laiks pārvadajumu plānošanas un atbrīvosies laiks citām darbībām uzņēmuma labā. Darbā attēlu skaits: 30 gab.; formulu skaits: 34 gab.; tabulu skaits: 13 gab.; izmantotās literatūras avotu skaits: 26 gab. un pielikumu skaits: 4 gab.
Keywords Apgādes sistēmas projektēšana, loģistika, transporta plānošana, izmaksu kontrole
Keywords in English Supply system design, logistics, transport planning, cost control
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 04:11:12