Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme pensiju sistēmā”
Title in English “Role of State Social Insurance Contributions in the Pension System”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Ēriks Niedrītis
Reviewer V.Gromule, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja, Dr.sc.ing.
Abstract Bakalaura darba tēma : “Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu nozīme pensiju sistēma”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus sociālās apdrošināšanas pilnveidei un pensionāru dzīves kvalitātes paaugstināšanai Latvijā. Mērķa sasniegšanai darbā tiek risināti šādi uzdevumi: • Izpētīt nodokļu sistēmas saikni ar sociālo problēmu risināšanu Latvijā; • Izpētīt sociālās apdrošināšanas lomu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā; • Analizēt pensiju sistēmu Latvijā; • Analizēt pensiju sistēmas un tās avotus ārvalstīs; • Analizēt galvenās valsts sociālas drošības sistēmas problēmas; • Izpētīt iedzīvotāju apmierinātību ar sociālo apdrošināšanu Latvijā; • Izstrādāt priekšlikumus sociālās apdrošināšanas turpmākai attīstībai. Bakalaura darba izstrādāšanai izmantoti Latvijas un ārzemju autoru zinātniskā literatūra, likumi , interneta materiāli, statistiskie dati, promocijas darbi un zinātniskie raksti. Bakalaura darbs izstrādāts latviešu valodā un sastāv no 3 daļām. Pirmajā darba daļā ir izpētīti nodokļu sistēmas teorētiskie aspekti un to ietekme uz valsts iedzīvotāju labklājību. Otrajā daļā aprakstīta pensiju sistēma un pensionāru dzīves kvalitāte Latvijā un citas Eiropas valstīs. Tiek analizētā ēnu ekonomikas problēma (aplokšņu algas), iedzīvotāju bezatbildība un nodokļu parādi. Bakalaura darba trešajā daļā ir veikts pētījums par sabiedrības apmierinātību ar valsts sociālo apdrošināšanas sistēmu, kā arī sistēmas pilnveidošanas iespējām. Darba nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Bakalaura darba apjoms: 61 lapaspuses. Darbā ietverti 25 attēli , 7 tabulas
Keywords pensiju sistēma, sociālā apdrošināšana, nodokļu slogs, bezdarbs, vienlīdzība.
Keywords in English pension system, social insurance, tax burden, unemployment, equality.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 21.05.2019 00:21:32