Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pacientu drošības sistēmas pilnveide VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Title in English "Improvement of Patient Safety Systems in the "Children Clinical University Hospital" State Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Daugule
Reviewer Dr.sc.ing., Iveta Mežinska
Abstract Ļaskova A. Pacientu drošības sistēmas pilnveide VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”: Maģistra darbs / A. Ļaskova, I. Daugule. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 93 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 20 attēli un 17 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 11 avoti latviešu un 75 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Darba mērķis ir iegūt un analizēt galvenos pacientu drošības gadījumu neziņošanas iemeslus un izstrādāt priekšlikumus, lai veicinātu ziņošanu aprūpes personāla vidū, tādējādi samazinot saistītās administratīvās izmaksas. Pirmajā darba daļā tika salīdzināti dažādu autoru viedokļi attiecībā uz veselības aprūpes kvalitāti, pacientu drošību, kvalitātes kultūru, vadības komunikāciju. Otrajā darba daļā tika novērtēta VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” Pacientu drošības sistēma. Tika identificēti būtiskākie šķēršļi, kas traucē slimnīcas aprūpes personālam zinot par savām, savas struktūrvienības un citu darbinieku kļūdām, un to analīzei tika izmantoti kvalitātes instrumenti: Pareto analīze, Iespējamo kļūdu seku analīze, ziņojumu iesniegšanas procesa novērojums. Trešajā darba daļā galvenajām identificētajām problēmām tika atspoguļoti pilnveides priekšlikumi un to ieviešanas plāns. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Bērnu slimnīca ir jāpilnveido ziņojumu iesniegšanas process, jāpārskata un jāaktualizē dokumentācija, jāuzlabo virsmāsu komunikācijas prasmes un jāveicina aprūpes personāla izpratne par pacientu drošības nozīmību. Izstrādāti vairāki sekojoši priekšlikumi, lai uzlabotu Pacientu drošības sistēmu slimnīcā. Jāpilnveido ziņojumu iesniegšanas process, lai samazinātu ziņošanas laiku, tādējādi palielinot aprūpes personāla ziņošanas aktivitāti. Personāldaļas speciālistam un Kvalitātes daļas speciālistam sadarbībā ar Slimnīcas virsmāsu ir jāpārskata aprūpes personāla atbildības un pienākumi saistībā ar pacientu drošību, lai aprūpes darbinieki būtu informēti par konkrētas atbildības esamību.
Keywords Kvalitātes vadība, Pacientu drošības sistēmas pilnveide
Keywords in English Quality management, improvement of the Patient Safety Systems
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 12:24:22