Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai Valsts asinsdonoru centrā"
Title in English "Process Approach for Quality System Development in the State Blood Donor Center"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Iveta Daugule
Reviewer Mg.oec., Anna Levencova
Abstract Ozoliņa S. Procesu pieeja kvalitātes sistēmas attīstībai Valsts asinsdonoru centrā: Maģistra darbs / S. Ozoliņa, I. Daugule. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 100 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 100 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 26 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti 28 avoti latviešu un 64 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt Valsts asinsdonoru centra procesu pilnveides priekšlikumus, lai paaugstinātu asins komponentu kvalitāti, samazinātu nevēlamu notikumu parādīšanos un uzlabotu procesu un kvalitātes sistēmas efektivitāti. Pirmajā darba daļā aplūkoti teorētiskie aspekti par kvalitātes sistēmu, procesu pieeju, risku vadību, procesu validāciju un to nozīmību organizācijas attīstībai. Tika apskatītas vairākas procesu analīzes metodes, kas palīdz identificēt pastāvošās problēmas cēloņus, iespējamos riskus un to sekas, lai rastu procesa pilnveides iespējas. Otrajā darba daļā tika analizēta Valsts asinsdonoru centra esošā situācija, lai identificētu nepieciešamību pēc pilnveides risinājumiem. Tika veikta asins komponentu transportēšanas procesa analīze, izmantojot pirmajā daļā apskatītās analīzes metodes, un noteiktas iespējamās procesa pilnveides iespējas, kas veicinās kopējās kvalitātes sistēmas uzlabošanos. Trešajā darba daļā tika izstrādāti priekšlikumi procesu un kvalitātes sistēmas pilnveidei, analīzes rezultātā atklāto problēmu risināšanai, un izvērtēta iespējamo pilnveides risinājumu ietekme uz pamatprocesu un organizācijas darbību kopumā. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: galvenās konstatētās problēmas saistītas ar aprīkojuma un iekārtu nolietojumu, darbinieku zināšanu trūkumu par validācijas norisi, veicamajām validācijas aktivitātēm un dokumentācijas izstrādi, kā arī kontroles mehānismu trūkumu darbinieku uzraudzībai. Izstrādātie procesu pilnveides priekšlikumi ļauj uzlabot Valsts asinsdonoru centra procesu efektivitāti un prasību ievērošanu.
Keywords Procesu vadība, pilnveide, procesu validācija, asins komponentu transportēšanas process
Keywords in English Process Management, Improvement, Process Validation, Blood component transportation process
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 20.05.2019 00:19:24