Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Smago un letālo nelaimes gadījumu būvniecībā analīze un to samazināšanas pasākumi
Title in English The Analysis and Reducation Measure of Severe and Fatal Accidents in Construction Works
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Bērziņš
Reviewer Ilona Ezera, RTU doc.(prakt.)
Abstract Mana maģistra darba tēma ir: ”Smago un letālo nelaimes gadījumu būvniecībā analīze, un to samazināšanas pasākumi”. Maģistra darbs ir izstrādāts trīs daļās - teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa. Maģistra darba teorētiskajā daļā apskatīta literatūra, aprakstīta situācija ar nelaimes gadījumiem būvniecībā un darba aizsardzības jomā Latvijā un Eiropas Savienībā, analizēti vispārēji ekonomiskie aspekti, un informācija par būvniecības nozari, aplūkota situācija ar izplatītākajiem sastopamajiem darba vides risku faktoriem un analizētas darba aizsardzības problēmas būvniecības nozarē. Maģistra darba analītiskajā daļā vispārīgi raksturota tieši būvniecības nozare, analizēta smago un letālo nelaimes gadījumu statistika šajā nozarē Latvijā, kontekstā ar pārējām visproblemātiskākajām tautsaimniecības nozarēm, tāpat arī Eiropas Savienības ietvaros, analizēta konstatēto pārkāpumu un iespējamo cēloņu statistika. Analītiskajā daļā tika analizēti gan Valsts darba inspekcijas apkopotie dati par konkrētiem pētāmajiem nelaimes gadījumiem, gan darba autora iegūtie dati par situāciju būvniecības nozarē no interneta resursiem, apkopojot iegūtos rezultātus. Tāpat arī analizēju smago un letālo nelaimes gadījumu raksturu, identificēju problemātiskākās profesijas būvniecības jomā. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek identificēti būvniecības nozares problemātiskāko profesiju un darbu veidu riski, veikts risku novērtējums darbam augstumā un uz jumta, tiek salīdzināti cēloņi nelaimes gadījumiem darbam uz jumta un nokrišanai no augstuma, kā arī salīdzināti nelaimes gadījumu faktiskie iemesli un cēloņi ar 2017.gada statistikas rādītājiem, tiek sniegti priekšlikumi raksturīgāko un bīstamāko risku cēloņu samazināšanai. Maģistra darba izstrādē pamatā tika izmantota informācija, kas pieejama Valsts darba inspekcijas mājaslapā - tika analizēti Gada pārskati par laika periodu no 2015.-2017.gadam, Eiropas Savienības (ES) un Latvijas Republikas (LR) normatīvie akti, darba aizsardzības informatīvie materiāli, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas statistikas dati, mācību grāmatas, maģistra darba ietvaros tika veikta anketēšana, kā arī tika izmantoti dažādi interneta resursi. Maģistra darbs izpildīts uz 141 lapas. Maģistra darbs satur 47 attēlus, 14 tabulas, 1 formulu un 10 pielikumus. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Smagi, letāli nelaimes gadījumi, samazināšana
Keywords in English Severe, Fatal Accidents, Reducation Measure
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 13:08:49