Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Valsts ieņēmumu dienesta darbības izvērtējums valsts ekonomikas un drošības veicināšanai”
Title in English “Assessment of the Activities Carried out by the State Revenue Service to Promote Economic Development and Security”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Aivars Gulbis
Reviewer A.Čevers, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.iur.
Abstract Valsts ieņēmumu dienests ir iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas Republikas teritorijā, kas nodrošina ne tikai valsts budžetu, bet arī Eiropas Savienības budžetu, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas. Dienestu vada ģenerāldirektors, kura pakļautībā atrodas trīs vietnieki – Nodokļu pārvaldes direktors, Muitas pārvaldes direktors un Informātikas pārvaldes direktors. Tātad viena dienesta ietvaros tiek apvienotas divas plašas un nozīmīgas valsts pārvaldes jomas – nodokļu un muitas, kas būtiski ietekmē valsts ekonomisko izaugsmi un labklājību. Maģistra darba mērķis ir analizēt Nodokļu pārvaldes un Muitas pārvaldes izvirzīto prioritāšu atbilstību Valsts ieņēmuma dienesta struktūrai, mērķiem un nākotnes redzējumam, ietverot ne tikai paša dienesta nostājas izpēti, bet arī Finanšu ministrijas noteiktās prasības, kas īsteno nodokļu un muitas politikas attīstību. Lai gādātu par pareizu valsts resursu sadalījumu, darbā tiek pētītas arī citas Latvijas pārvaldes iestādes, kas ir iesaistītas valsts ekonomikas un drošības veicināšanā. Tādēļ attiecīgi darba objekts ir Latvijas Republikas pārvaldes iestāžu analizēšana, savukārt priekšmets ir Valsts ieņēmuma dienesta darbības izvērtējums valsts ekonomikas un drošības veicināšanai. Tā kā nodokļu un muitas politika nav analizējama tikai nacionālā līmēnī, jo šo nozaru procesus lielākoties ietekmē starptautiskā līmeņa tendences, tad darba izpētes procesā tiek apskatīti arī citu valstu modeļi muitas un nodokļu administrēšanā. Galvenie uzdevumi, kas tiek veikti, lai sasniegtu izvirzīto mērķi ir pētīt un analizēt normatīvos aktus, kas regulēja un ietekmēja Valsts ieņēmuma dienesta darbības procesus tā izveidošanās brīdī un pēc iestāšanās Eiropas Savienībā, līdz mūsdienām. Darbs ir apkopots 97 lappusēs, satur 5 tabulas, 9 attēlus, 48 izmantotās informācijas avotus.
Keywords Valsts ieņēmuma dienests, Muita, Nodokļi, Ekonomika, Latvija, Finanšu ministrija
Keywords in English State Revenue Service, Customs, Taxes, Economics, Latvia, Ministry of Finance
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 17.05.2019 12:40:39