Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Sociālo partneru sadarbības izvērtējums nodokļu saistību izpildes veicināšanā”
Title in English “Evaluation of Cooperation between Social Partners in Promotion of Tax Compliance”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, AS “LGS” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba autore Lilija Ivanova izstrādāja darbu, kura temats ir “Sociālo partneru sadarbības izvērtējums nodokļu saistību izpildes veicināšanā”. Pētāmais objekts ir nodokļu saistību izpilde. Pētāmais priekšmets ir sociālo partneru sadarbība ar nodokļu administrāciju nodokļu saistību izpildes jautājumos. Maģistra darba mērķis ir novērtēt sociālo partneru sadarbību ar nodokļu administrāciju nodokļu saistību izpildē. Maģistra darba praktiskā vērtība ir priekšlikumu izstrāde sociālo partneru sadarbības uzlabošanai ar nodokļu administrāciju, kas labvēlīgi ietekmēs nodokļu saistību izpildi. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām. Darba pirmajā nodaļā ir analizēta statistiskā informācija par sabiedrisko organizāciju, apvienību, biedrību un nodibinājumu, kā arī arodbiedrību un darba devēju organizāciju skaitu. Lai izpētītu nodokļu saistību izpildi, tika izanalizēts nodokļu maksātāju skaits, parādnieku struktūra, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta un lielāko nodokļu maksātāju administrējamie ieņēmumi. Darba otrajā nodaļā ir izskaidrota sociālo partneru un nodokļu administrācijas sadarbības nozīme. Balstoties uz pieejamajiem informācijas avotiem, ir raksturoti vairāki jēdzieni – sociāli partneri, sociālais dialogs un nodokļu saistības. Plašāk tiek izanalizēts sociālā dialoga process un līmeņi. Apkopota informācija par sociālo partneru sadarbību ar dažādām organizācijām gan valsts teritorijā, gan ārpus tās robežām. Otrās sadaļas nobeigumā ir minēti citu valstu piemēri sadarbībā ar sociālajiem partneriem. Darba trešajā daļā aprakstīts, kādā veidā nodokļu administrācija sadarbojas un atbalsta sociālos partnerus. Galvenokārt Valsts ieņēmumu dienestam ir noslēgtas vienošanās par sadarbību ar nozaru asociācijām. Informācijas apmaiņas procesu atvieglo Valsts ieņēmumu dienesta izveidotās konsultatīvās padomes. Savukārt, uzņēmumu atbalstam un novērtēšanai ir izstrādātas vairākas programmas. Piemēram, padziļinātās sadarbības programma, reitinga sistēma un lielāko nodokļu maksātāju apbalvošana. Lai novērtētu nodokļu administrācijas un sociālo partneru sadarbību, kā arī izvirzītu priekšlikumus sadarbības uzlabošanai, tika veiktas piecas intervijas ar nozaru asociāciju pārstāvjiem un ar nodokļu administrācijas pārstāvjiem. Interviju rezultāti tika apkopoti ar SVID analīzes metodes palīdzību. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām. Tā apjoms ir 77 lappuses. Tajā ir iekļauti 23 attēli, 9 tabulas un 4 pielikumi. Darbā izmantotas 42 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Keywords Sociālie partneri, nodokļu administrācija, nodokļu saistības
Keywords in English Social partners, tax administration, tax liabilities
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 23:42:01