Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz pašvaldības budžetu”
Title in English “Impact of Personal Income Tax on Local Government Budget”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Justīna Hudenko
Reviewer V.Andrējeva, A/S "LGS" valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Šī bakalaura darba autore ir Ieva Pidze un darba nosaukums ir “Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ietekme uz pašvaldības budžetu”. 2018. gadā tika veikta vērienīga nodokļu reforma, kuras rezultātā samazinājās IIN ieņēmumi pašvaldību budžetā, tāpēc ir nepieciešams izpētīt kā nodokļu reforma ietekmēs Ogres pašvaldības budžeta izdevumus un, kurās kategorijās izdevumi tiks samazināti. IIN ir viens no galvenajiem ieņēmuma avotiem pašvaldību budžetā, un vairāku faktoru izmaiņas ietekmē tā apmēru. Piemēram, nodokļu likmes, iedzīvotāju skaits sadalījumā pa vecuma grupām, ieņēmumi no algota darba un atvieglojumi par apgādībā esošām personām. Tas ir jo īpaši aktuāli, jo budžeta apjoms ietekmē pašvaldības attīstību izglītības, kultūras, sociālās aizsardzības, ekonomikas u.c. jomās. Galvenais darba mērķis ir izpētīt vai jaunās nodokļu reformas rezultātā, Ogres pašvaldībā 2019. gadā samazināsies izdevumi mazāk aizsargātai sabiedrības daļai. Pētījuma objekts šajā darbā ir pašvaldības budžeta ieņēmumi no IIN, turpretim pētījuma priekšmets ir 2018. gada Latvijas nodokļu reformas ietekme uz Ogres pašvaldības budžetu. Lai sasniegtu mērķi, darba gaitā nepieciešams veikt šādus uzdevumus: 1. Izpētīt likumdošanas bāzi normatīvos aktus un teorētiskos jautājumus, kas saistīti ar IIN; 2. Izpētīt un analizēt IIN vietu Latvijas nodokļu sistēmā un tā ietekmi uz budžeta ieņēmumiem; 3. Izpētīt un analizēt IIN slogu Latvijā un citās ES valstīs un IIN vietu Latvijā un Baltijas valstīs; 4. Izpētīt un analizēt pašvaldību veidošanas teorētiskos aspektus, veidošanas pamatprincipus un pamatnosacījumus; 5. Veikt pašvaldības budžeta IIN sadalījuma un dotāciju apmēra analīzi; 6. Izpētīt un analizēt Ogres novada pašvaldības budžetu un jaunās nodokļu reformas ietekmi uz to; 7. Veikt ieņēmumu un izdevumu analīzi Ogres pašvaldības budžetā par periodu 2016.-2019. gadam un analizēt IIN nozīmi Ogres pašvaldības budžetā, atkarībā no iedzīvotāju skaita un pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Darba struktūra ir izveidota atbilstoši veicamajiem uzdevumiem: pirmajā nodaļā aprakstīta informācija par IIN likmju izmaiņām pēdējo desmit gadu laikā, būtiskākajām izmaiņām algas nodokļos no 2018.-2020. gadam, veikta vienkāršā statistikas analīze, kurā noteikta IIN vieta kopējā nodokļu sistēmā no 2016.-2018. gadam, analizēts kopējais nodokļu slogs no IKP Latvijā un ES valstīs, kā arī salīdzināta Latvijas IIN sistēma ar Baltijas valstu sistēmām; otrajā nodaļā galvenā uzmanība pievērsta pašvaldības budžeta veidošanas pamatnosacījumiem, noteikti valsts budžeta un pašvaldības budžeta pamatprincipi, veikta IIN un pašvaldības izlīdzināšanas fonda iemaksu un izmaksu analīze Latvijas reģionos; trešajā daļā ir veikta Ogres pašvaldības budžeta finanšu analīze par 2016.-2019. gadu, kā arī veikts pētījums starp iedzīvotāju skaitu un IIN ieņēmu sakarību, un starp pašvaldību izlīdzināšanas fonda iemaksām un IIN ieņēmumu sakarību, izmantojot tendenču analīzi. Darbs sastāv no 60 lappusēm, darbā ir 19 attēli, 5 tabulas, 2 formulas; darbā tika izmantots 51 literatūras avots.
Keywords IIN ietekme uz pašvaldības budžetu
Keywords in English Impact of PIT on local government budget
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 23:28:37