Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Ūdensapgādes uzņēmuma attīstības novērtējums Rīgā
Title in English Water Supply Company Development Assessment in Riga
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer I. Dovladbekova, profesore
Abstract Bakalaura darba autors: Deniss Nikandrovs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Docents, Dr.oec Vladimirs Šatrevičs Bakalaura darba temats: Ūdensapgādes uzņēmuma attīstības novērtējums Rīgā Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā un pētījumu daļa, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62 lpp., tajā iekļauts 21 attēls, 8 tabulas, 13 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 11 avoti angļu valodā, 1 krievu valodā un 13 latviešu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ūdensapgādes nozare pilda vienu no viss svarīgākajiem uzdevumiem pilnvērtīgas cilvēka dzīves nodrošināšanai. Šī nozare ir atbildīga ne tikai par dzeramā ūdens nogādāšanu pie patērētājiem, bet arī par šī ūdens kvalitātes nodrošināšanu. Diemžēl to nevar panākt augstvērtīgā līmeni nemodernizējot ūdensapgādes cauruļvadus. Saistībā ar ūdens augsto vērtība un pieprasījumu ūdensapgādes tirgū, parādās jauni šī pakalpojuma sniedzēji kuri sāk konkurēt ar pieredzējušiem komersantiem, atņemot tiem potenciālās peļņas gūšanas vietas un turpmākās attīstības iespējas. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Nikandrovs, D. (2019). Ūdensapgādes uzņēmuma attīstības novērtējums Rīgā. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura akadēmiskā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”. 62 lpp.
Keywords Ūdensapgāde, dzeramais ūdens, ūdens kvalitāte, konkurētspēja
Keywords in English Water supply, drinking water, water quality, competitiveness
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 20:00:09