Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbības iesākšanu Latvijā un Igaunijā”
Title in English “Tax Implications of Starting a New Business in Latvia and Estonia”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Abstract Arvien biežāk nākas dzirdēt dažādu cilvēku šaubas par to, vai labāk gūt ienākumus kā darba ņēmējam vai tomēr kļūt par uzņēmēju un veidot pašam savu biznesu. Cilvēkiem, kuri izvēlējušies otro variantu, ir rūpīgi jāapsver ļoti daudzi un dažādi būtiski faktori. Piemēram, nodokļu politika valstī, kurā tiek plānots uzsākt uzņēmējdarbību, nodokļu administrēšana, reģistrēšanas kārtība, tās ilgums un izdevumi, kā arī pastāvošie pasākumi, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību. Pētījuma objekts ir Latvijas un Igaunijas nodokļu sistēmas radītais nodokļu slogs uzņēmumiem. Pētījuma priekšmets ir uzņēmējdarbības uzsākšanu ietekmējošie nodokļi Latvijā un Igaunijā. Par tādiem darba autore norāda, galvenokārt, uzņēmuma ienākuma nodokli, bet papildus tiek ņemts vērā iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī to izmaiņas 2018. gada nodokļu reformas dēļ. Darba pirmajā daļā tiek aprakstīta Latvijas nodokļu sistēma un problēmas tajā, otrajā daļā tiek analizēti uzņēmējdarbības uzsākšanas aspekti, tādi kā uzņēmējdarbības formas un nodokļu maksāšanas režīma izvēle, tiek aprakstītas grāmatveža izvēles iespējas un izdarīts salīdzinājums ar ārpakalpojumu grāmatvedību. Papildus tam tiek aprakstīti Jaunuzņēmumu atbalsta likumā iekļautie nodokļu atvieglojumi. Trešajā daļā tiek analizēts Igaunijas un Latvijas uzņēmumu stāvoklis 2013.-2017. gadā, kā arī tiek salīdzināts, kā mainīsies Latvijas uzņēmuma stāvoklis, ja tas jau no paša sākuma būtu reģistrēts Igaunijā. Tiek parādīta atliktā UIN ietekme uz finansiālo stāvokli un attīstības iespējām, kā arī veikts darbinieka nodokļu sloga salīdzinājums Latvijā un Igaunijā, ņemot vērā Latvijas 2018. gada nodokļu reformu un izmaiņas Igaunijas likmēs. Darbs sastāv no 59 lappusēm, 3 daļām, 12 attēliem, 8 tabulām, 36 literatūras avotiem un 19 pielikumiem.
Keywords uzņēmējdarbība, nodokļi, Igaunija, nodokļu reforma
Keywords in English business, taxes, Estonia, tax reform
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 19:32:54