Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Ienākumu nevienlīdzības un nabadzības analīze pasaulē
Title in English Analysis of Global Income Inequality and Poverty
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Maija Šenfelde
Reviewer Doktorante A.Zenčaka
Abstract Bakalaura darba temats ir “Ienākumu nevienlīdzības un nabadzības analīze pasaulē”. Darba autore ir Viktorija Iļjiniha, zinātniskā vadītāja profesore, Dr.oec. Maija Šenfelde. Darba mērķis ir izanalizēt ienākumu nevienlīdzības un nabadzības situāciju pasaulē. Darbā pētīta ienākumu nevienlīdzība un nabadzība pasaulē, izmantojot datus līdz 2015. gadam, savukārt situācija Eiropas Savienības valstīs tiek analizēta, izmantojot datus līdz 2017.gadam. Tas ir izskaidrojams ar datu pieejamību. Bakalaura darba kopējais apjoms ir 60 lappuses. Darbā izmantoti 17 attēli. Darba uzrakstīšanai izmantoti 36 literatūras avoti. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 2 nodaļām, secinājumiem, priekšlikumiem un bibliogrāfiskā sarakta. Teorētiskajā daļā tika apkopota informācija par nabadzības jēdzienu un tās veidiem, ienākuma nevienlīdzību, sociālo atstumtību, nabadzību izraisošiem un veicinošiem faktoriem. Praktiskajā daļā tika veikta ienākumu nevienlīdzības analīze un parādīts, cik pasaules iedzīvotāju dzīvo galējā nabadzībā, noskaidrots nabadzīgo cilvēku īpatsvars pēc reģiona vai valsts, kā arī novērtētas galējas nabadzības rādītāju prognozes. Nodaļas beigās tika aplūkots, kā var samazināt nabadzību pasaulē. Pētījumu rezultātā tika izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, lai mazinātu ienākumu nevienlīdzību un nabadzību pasaulē.
Keywords nabadzība, nabadzību izraisošie faktori, sociālā atstumtība, ienākumu nevienlīdzība, nabadzības novērtēšana.
Keywords in English poverty, the causes of poverty, social exclusion, income inequality, poverty prevention.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 19:32:06