Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA "AE Partner"
Title in English "Manufacturing Process Analysis and Improvement in "AE Partner" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Vanags
Reviewer Mg.oec., Maija Kavosa
Abstract Lēvalde L. Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “AE Partner”: Bakalaura darbs / L.Lēvalde – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. – 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 11 attēli un 5 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ietverti 29 avoti, no kuriem 23 latviešu valodā un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir pilnveidot vienu no ražošanas procesa posmiem, t.i., vadu sagatavošanas grupas darbu, to uzlabot ar neatbilstību konstratēšanu un kvalitātes vadības proecsu pilveidi. Pirmajā darba daļā tika pētīti un apzināti vairāki autoru darbi par kvalitātes instrumentiem, ar kuriem ir iespējams uzlabot ražošanas procesa norisi. Tika salīdzināti vairāku autoru darbi par vienu kvalitātes instrumentu, saprasts, kuru instumentu ieviest, kā ar to rīkoties un kādus ieguvumus tas dos. Lai veiktu ražošanas procesa novērtējumu un izstrādātu priekšlikumus to uzlabošanai, tika izmantoti tādi kvalitātes instrumenti kā Lean, FMEA – kļūdu un seku analīzes metode, iekšējais audits, Išikavas diagramma, TOC – ierobežojuma teorija un krājumu vadība. Otrajā darba daļā tika veikts SIA “AE Partner” uzņēmuma raksturojums un apskatītas tā politikas. Tika apskatīti kvalitātes instrumentu pielietojumi, kādi ir ieguvumi no tiem un kā tas izmainītu ražošanas procesa norisi, to uzlabojot vai tieši pretēji paildzinot un padarot dārgāku. Trešajā darba daļā ir izstrādāti priekšlikumi ražošanas procesa pilnveidei, apzinātas aptuvenas izmaksu izmaiņas, ja tiek ieviestas šīs izmaiņas. Izvērtēti kavlitātes instrumentu ieviešanas ieguvumi. Tika apzināts kā ieviešot izmaiņas darbinieku ikdiena izmainīsies darba process, vai viņi būs apmierināti ar izmaiņu ieviešanu un pie tām pieradīs. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi – kvalitātes instrumentu ieviešana un pielietošana ražošanas procesā, to būtiski uzlabo, jo darbs notiek ātrāk, precīzāk, netiek pieļautas tik daudz neprecizitātes un kļūdu skaits samazinās. Uzņēmumam jāturpina vērot, analizēt un uzlabot ražanas procesus, lai darbs būtu vēl efektīvāks un neatbilstību skaits samazinātos līdz 0.
Keywords Ražošanas procesa analīze un pilnveide SIA “AE Partner”
Keywords in English Analysis and Improvement of Production Process “AE Partner” Ltd.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 14:10:05