Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Klientu apmierinātības analīze un novērtējums konditorejā "Staburadze"
Title in English "Customer Satisfaction Analysis and Evaluation in the Confectionery "Staburadze"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Ilze Kairiša
Abstract Buliņa Ē. (2019). Klientu apmierinātības analīze un novērtējums konditorejā “Staburadze”: Bakalaura darbs. Vadītājs J. Pildavs. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 28 attēli, 12 tabulas. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 28 avoti latviešu, 19 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt klientu apmierinātību ar “Staburadze” zīmola produkciju un to kvalitāti, veikt patērētāju neapmierinātības cēloņu analīzi, kā arī izstrādāt priekšlikumus tās uzlabošanai un pilnveidei. Darba teorētiskā daļa satur vairākas nodaļas un apakšnodaļas, kurās ir teorētiski aprakstīta klientu apmierinātība, tās rašanās un klientu apmierinātības noteikšanas metodes. Darba analītiskajā daļā atrodama zīmola “Staburadze” darbības analīze un procesu izpēte. Otrās daļas ietvarā ar dažādu metožu pielietojumu tiek pētīta klientu apmierinātība un tās ietekmējoši faktori. Darba praktiskajā daļā tiek izvirzīti priekšlikumi un pilnveidojumu iespējas, kuru pielietošana ietekmētu konditorejas “Staburadze” klientu apmierinātību. Trešās daļas ietvarā tiek analizētas vispiemērotāko ierosinājumu ieviešanas plāns un iespējamās izmaksas. Nozīmīgākais secinājums un priekšlikums ir, ka veiktā sabiedrības anketēšana liecina, ka konditorejas klientu galvenais neapmierinātības cēlonis ir augsta produkta cena un svešķermeņu klātbūtne produktā. Pastiprinot iekārtu un izejvielu kontroli, konditoreja samazinātu iespējamo svešķermeņu nokļūšanas risku produktā.
Keywords Klientu apmieirnātība
Keywords in English Customer satisfication
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 14:04:25