Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Economics
Title in original language Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma scenāriji
Title in English Scenarios for Administrative Territorial Division of Latvia
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Tatjana Survilo
Reviewer Prof.p.i. K.Didenko
Abstract Maģistra darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Maģistra studiju programmas „Ekonomika” 2. kursa students Daniels Cjaputa. Darba tēma – Latvijas administratīvi teritoriālā iedalījuma scenāriji. Darba mērķis ir gūt ieskatu par galvenajām problēmām, kas ietekmē pašvaldību darbu un kas ir par pamatu administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamībai, un izveidot iespējamos administratīvi teritoriālā iedalījuma scenārijus. Mērķa sasniegšanai darbā tika veikti tādi uzdevumi, kā raksturot Latvijas administratīvas teritorijas un to normatīvos aspektus, raksturot administratīvo teritoriju ietekmējošos faktorus, salīdzināt un analizēt situāciju Latvijas administratīvajās teritorijās un ārvalstu pieredzi, novērtēt administratīvo teritoriju ietekmējošos faktorus un sniegt priekšlikumus situācijas uzlabošanai, izveidojot iespējamos administratīvi teritoriālā iedalījuma scenārijus. Veicot pētījumu un situācijas analīzi Latvijas administratīvajās teritorijās, autors ir izvirzījis hipotēzi – sociālekonomiskā situācija Latvijas pašvaldībās norāda uz administratīvi teritoriālās reformas nepieciešamību –, kuru darba gaitā ir centies pierādīt. Darbā tiek veikta gan teorētiskā, gan empīriskā analīze. Darbā ir 87 lapaspuses, 16 attēli (neieskaitot pielikumus), 5 tabulas un 62 informācijas avoti. Pirmajā daļā autors pētīja administratīvo teritoriju jēdzienu un klasifikāciju, vēsturisko attīstību Latvijā, administratīvo teritoriju reglamentējošos normatīvos aktus un attīstības rādītājus. Otrajā daļā analizēti pašvaldību teritoriju attīstību raksturojošie rādītāji, apkopoti un analizēti Valsts kontroles revīziju konstatējumi un izpētīts VARAM administratīvi teritoriālā iedalījuma modelis. Trešajā daļā autors izveidojis divus administratīvi teritoriālā iedalījuma scenārijus. Darba mērķis tika sasniegts, veikta situācijas analīze Latvijas administratīvajās teritorijās, nosakot ietekmējošos faktorus un problemātiskās jomas, kā rezultātā, autors izveidoja divus administratīvi teritoriālā iedalījuma scenārijus.
Keywords Administratīvi teritoriālā reforma, administratīvi teritoriālā iedalījuma scenāriji, administratīvo teritoriju ietekmējošie faktori, plānošanas reģions, pašvaldība
Keywords in English Administrative-territorial reform, scenarios for administrative territorial division, factors affecting the administrative territories, planning region, municipality
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 16.05.2019 09:10:06