Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Business Logistic
Title in original language “Rezerves daļu aprites pilnveidošana auto tirdzniecības uzņēmumos”
Title in English “Improvement of spare parts in car dealerships”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Kuškins
Reviewer Muitas un nodokļu katedras prakt.doc. A.Gulbis
Abstract Bakalaura darba autors Sandis Pāps izstrādāja darbu, kura temats ir „Rezerves daļu pilnveidošana auto tirdzniecības uzņēmumos”. Izstrādātā bakalaura darba zinātniskais vadītājs ir Mg. oec. docents (prakt.) Jānis Kuškins. Bakalaura darba mērķis ir priekšlikumu izstrāde auto tirdzniecības uzņēmumu rezerves daļu aprites pilnveidošanai, izmantojot darbā analizētos datus. Auto tirdzniecības uzņēmumu servisiem tiek uzturēti rezerves daļu krājumi. Nepārdomātas krājumu aprites rezultātā daļai rezerves daļu ir risks kļūt par nelikvīdiem, kas uzņēmumiem nozīmē iesaldētus finanšu līdzekļus. Savukārt nepietiekamu krājumu apjoma dēļ uzņēmumi negūst ienākumus, kurus gūtu, ja rezerves daļas būtu pieejamas. Pirmajā bakalaura darba daļā autors sniedz vispārēju Latvijas auto tirgus raksturojumu, atsevišķi izdalot jaunu un lietotu vieglo automašīnu tirgu, kā arī apraksta auto tirdzniecības uzņēmumu darbību, kas ir oficiālie jaunu automašīnu izplatītāji Latvijā. Otrajā darba daļā tiek novērtēti auto tirdzniecības uzņēmumu rezerves daļu noliktavu procesi. Tiek analizēta informācija par rezerves daļu noliktavām, veikta krājumu aprites analīze un rezerves daļu novērtējums. Kā arī tiek aprakstītas problēmas, ar kurām saskaras uzņēmumi: nelikvīdo rezerves daļu krājumi un negūtais ienākums no klientiem, kas neatgriežas servisā uz auto remontu pēc tā defektācijas. Trešajā daļā autors piedāvā risinājumus rezerves daļu aprites pilnveidošanai, atsevišķi izdalot esošā nelikvīdo rezerves daļu apjoma samazināšanas iespējas un jaunu nelikvīdo rezerves daļu rašanās ierobežošanu. Kā arī izstrādāti risinājumi krājumu aprites uzlabošanai, kas sekmētu negūtā ienākuma novēršanu uzņēmumā. Bakalaura darba nobeigumā autors ir apkopojis secinājumus, kas radušies pētījuma rezultātā. Autors sniedz pamatotus priekšlikumus krājumu aprites uzlabošanai, kā arī nelikvīdo rezerves daļu apjoma samazināšanai auto tirdzniecības uzņēmumos Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, tā apjoms ir 79 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 35 tabulas un 1 pielikums. Darbā izmantoti 42 literatūras avoti.
Keywords auto tirgus, rezerves daļas, nelikvīdi, krājumu aprite, noliktavas
Keywords in English car market, spare parts, nonliquids, inventory turnover, warehouses
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 21:25:41