Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmumu ienākuma nodokļa reformas ietekme uz Latvijas uzņēmējdarbību”
Title in English “Impact of Corporate Income Tax Reform on the Business Environment in Latvia”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Valentīna Andrējeva
Reviewer I.Jevinga, RTU MNK (prakt.) docente, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir uzņēmuma ienākuma nodokļa reformas ietekme uz Latvijas uzņēmējdarbību, autore Marta Blaua, zinātniskais darba vadītājs Dr.oec., asociētā profesore Valentīna Andrējeva. 2018. gadā spēkā stājās Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas pilnībā aizstāj iepriekšējo likumu un nosaka konceptuāli jaunu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksāšanas režīmu. Vērienīgās izmaiņas nenoliedzami rada papildu administratīvo slogu gan nodokļu maksātājiem, gan nodokļu administrācijai, tomēr ir sagaidāms, ka reforma nesīs virkni pozitīvu efektu. Viens no galvenajiem mērķiem UIN reformas veikšanai bija veicināt nodokļu maksātājus daļu peļņas ieguldīt uzņēmumā, tādējādi padarot pievilcīgāku investīciju vidi, kā arī veicināt uzņēmumu attīstību. Bakalaura darba mērķis ir veikt uzņēmuma ienākuma nodokļa regulējuma būtiskāko izmaiņu novērtējumu, kā arī izdarīt secinājumus par UIN reformas potenciālo ietekmi uz Latvijas uzņēmējdarbību. Pētījuma objekts: uzņēmumu ienākuma nodokļa regulējums pirms un pēc reformas un tā ietekme uz uzņēmējdarbību. Pētījuma priekšmets: uzņēmuma ienākuma nodokļa elementi. Darbā tiek aprakstīta valsts nodokļu sistēma, izpētīti nodokļu politikas noteikšanas principi, izvērtēta nodokļu reformas nepieciešamība, raksturots UIN Latvijā un izvērtēta tā ietekme uz uzņēmējdarbību un valsts budžeta ieņēmumiem, veikts UIN regulējuma salīdzinājums pirms un pēc reformas, kā arī reformas ietekmes uz uzņēmējdarbību novērtējums. Bakalaura darbā ir izmantota vispārteorētiskās pētīšanas metode, aprakstošā metode un salīdzinošā pētījuma metode, bet par pētījuma avotiem kalpo zinātniskie darbi, mācību literatūra, likumi, Ministru kabineta noteikumi, Valsts ieņēmumu dienesta dati, Finanšu ministrijas dati, publikācijas. Bakalaura darba apjoms ir 58 lapas, kas satur 6 tabulas, 4 formulas un 7 attēlus.
Keywords Uzņēmumu ienākuma nodoklis
Keywords in English Corporate income tax
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 21:07:32