Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Betona testēšanas laboratorijas kvalitātes sistēmas novērtējums un akreditācija"
Title in English "Assessment and Accreditation of the Concrete Testing Laboratory Quality System"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Svetlana Mjakuškina
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract Mališevs A. (2019). Betona testēšanas laboratorijas kvalitātes sistēmas novērtējums un akreditācija: Bakalaura darbs. Svetlana Mjakuškina. RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 64 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 19 tabulas, 1 formula. Literatūras un avotu sarakstā ietverti 6 avoti latviešu, 14 avoti angļu un 3 avoti krievu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir: sniegt priekšlikumus pārvaldības sistēmas pilnveidošanā testēšanas laboratorijā un izstrādāt pasākumu plānu akreditācijai. Pirmajā darba daļā bakalaura darba autors izpētīja literatūras un interneta resursus par pārvaldības sistēmas būtību, procesu pieejas pamatiem, akreditācijas prasībām un tās nozīmi. Kā arī izpētīja efektīvākos rīkus un metodes, ar kuru palīdzību var veikt laboratorijas analīzi un sagatavot to akreditācijai. Otrajā darba daļā tika veikts iekšējais audits pēc ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām. Procesu analīzei tika veidota vērtību plūsmas karte un pielietojot FMECA metodi noteica galvenās testēšanas procesa iespējamās kļūdas un izšķērdības. Tika veikta paplašināta SVID analīze. Kā arī izmantojot cēloņu un seku diagrammu tika noteiktas vajadzības, lai akreditētu betona testēšanas laboratoriju. Papildus tām tika apskatīti akreditētai laboratorijai potenciālie konkurenti un to stiprās un vajās puses. Trešajā darba daļā tika izvirzīti priekšlikumi procesa uzlabošanai, to īstenošanas soļi un parādīti finansiālie ieguvumi no uzlabojuma. Papildus tam tika izveidots akreditācijas rīcības plāns ar definētām darbībām, kuras jāizpilda sagatavojot laboratoriju akreditācijai. Tika veikti finansiāli aprēķini, kuros darba autors parādīja laboratorijas akreditācijas ienesīgumu un potenciālu finansiālo atdevi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Analizējot testēšanas laboratorijas procesu tika novērots, ka process nav efektīvs, līdz ar to tika izvirzīti priekšlikumi procesa uzlabošanai, izveidojot to efektīvāku par 12,1%. Līdz ar to priekšlikums ir veikt pētījumā noradītās darbības, lai uzlabotu procesa efektivitāti. Kā arī analizējot potenciālos ieguvumus un zaudējumus tika konstatēts, ka laboratorijas akreditācija ir finansiāli izdevīgs pasākums uzņēmumam. Līdz ar to, kā priekšlikumu darba autors grib ieteikt sagatavot un veikt betona testēšanas laboratorijas akreditāciju.
Keywords kvalitātes sistēmas novērtēšana, akreditācija, process
Keywords in English quality system assessment, accreditation, process
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 18:44:37