Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana pašvaldībās”
Title in English “Administration of Real Estate Tax in Local Governments”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer V.Andrējeva, A/S "LGS" valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbā “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšana pašvaldībās” autore pēta, kā mūsdienu Latvijas likumdošanas kontekstā iekļaujas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas pasākumi pašvaldībās. Autore pēta Latvijas likumdošanu, tās reglamentējošos dokumentus, kuri nosaka, kā Latvijā iekasējams un administrējams nekustamā īpašuma nodoklis. Bakalaura darbā autore pēta MK noteikumus, civillikumu, likumu par nekustamo īpašumu, likumu par nekustamā īpašuma nodokli, likumu par zemes īpašuma nodokli, likumu par pašvaldībām, kā arī citus reglamentējošos dokumentus, literatūru un interneta materiālus, kas ļauj izprast pamatnostādnes, kā darbojas Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana un administrēšana pašvaldībās, praktiskajā daļā kā piemēru ņemot Mērsraga novada pašvaldību. Autore pievērš uzmanību noteiktiem likuma pantiem un MK noteikumiem, kas reglamentē Nekustamā īpašuma administrēšanu Latvijā kopumā un konkrētajā pašvaldībā (šai gadījumā Mērsraga pašvaldībā). Autore uzsver, ka likums Latvijā ir viens, taču reālā situācija, darbības efektivitāte un pieredze atšķiras dažādās pašvaldībās. Autore min faktus un iespējas par atvieglojumiem NĪN iekasēšanā, kā arī problēmsituācijas, kuras pašvaldībām nākas risināt saistībā ar NĪN iekasēšanu. Teorētiskajā daļā autore apskata Latvijas likumdošanu saistība ar NĪ un tā nodokli, kā tas attīstījies laika posmā no likumu pieņemšanas par NĪN līdz šim laika posmam pildīšanu. Bakalaura darba noslēgumā autore secina, ka Nekustamā īpašuma nodoklis un tā administrēšana nekad nezaudēs savu aktualitāti, kamēr vien pastāvēs NĪ un sociālie kā arī citi aspekti, kas ņemami vērā, lai NĪN iekasēšana un darbības funkcionēšana būtu produktīva un reizē nebūtu kā slogs Latvijas iedzīvotājiem. Darba apjoms ir 51 lappuse, iekļautas 7 tabulas un 14 attēli. Izmantota teorētiskā literatūra, tiešsaistē pieejamie likumi un interneta resursi, pašvaldībā pieejamā informācija.
Keywords Bakalaura darbā autore pēta MK noteikumus, civillikumu, likumu par nekustamo īpašumu, likumu par nekustamā īpašuma nodokli, likumu par zemes īpašuma nodokli, likumu par pašvaldībām, kā arī citus reglamentējošos dokumentus, literatūru un interneta materiālus, kas ļauj izprast pamatnostādnes, kā darbojas Nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšana un administrēšana pašvaldībās, praktiskajā daļā kā piemēru ņemot Mērsraga novada pašvaldību.
Keywords in English In the paper the author explores the regulations, civil law, the law about the real estate and its tax, the law about land property tax, the law about municipalities as well as other laws and regulations, also information in books and on the internet which explains how the charge and administration of the real estate`s tax in the municipalities has been collected, in the practical part the author studied the situation in Mersrags municipality. The legislation plays a very important role in this
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 14:30:17