Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Uzņēmuma muitas noliktavas uzturēšanas lietderības izvērtējums”
Title in English “Assessing the Efficiency of Customs Warehousing for a Company”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mārtiņš Lielkalns
Reviewer A.Gulbis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma - Uzņēmuma muitas noliktavas uzturēšanas lietderības izvērtējums. Darba autors- Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras students Didzis Lange Izstrādātais darbs sastāv no 59 lapaspusēm, 2 daļām, 8 nodaļām un 3 apakšnodaļām, 11 attēliem, 2 tabulām un 1 pielikuma. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt uzņēmuma muitas noliktavas darbības lietderību un tās nepieciešamību uzņēmumam, balstoties uz uzņēmuma līdzšinējo darbību ar to un izstrādāt priekšlikumus, muitas noliktavas lietderības veicināšanai un potenciālajām iespējām. Izvirzītie darba uzdevumi: - Iepazīties ar teorētisko informāciju par noliktavu tipiem un veidiem; - Iepazīties ar teorētisko informāciju par muitas noliktavas atļaujas iegūšanas kritērijiem un salīdzināt to ar pagaidu uzglabāšanas vietas kritērijiem; - Veikt uzņēmuma muitas noliktavas darbības analīzi; - Izpētīt uzņēmuma muitas noliktavas aktivitāti par aktīvo uzņēmējdarbības laika posmu; - Uz analīzes pamata noteikt muitas noliktavu nepieciešamību un izstrādāt priekšlikumus muitas noliktavas lietderības pilnveidošanai. Darbā izmantota ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības regulas, interneta elektroniskie resursi. Darbā apskatītā uzņēmuma nosaukums ir mainīts, bet par pamatu ņemts reāls uzņēmums. Bakalaura darba vispārīgs raksturojums: Analītiskajā daļā ir izklāstīta teorētiskā informācija par muitas noliktavas tipiem, to atļauju regulējumu un tās iespējamās darbības. Pētījumu un statistikas salīdzināšanas daļā ir veikta muitas noliktavas lietderības analīze, attiecībā uz diviem uzņēmumam visreālāk izmantojamajiem kritērijiem, kur ar rezultātiem parādīts uzņēmuma nepieciešamība pēc muitas noliktavas un tās lietderība pašam uzņēmumam, kā arī ieteikumi muitas noliktavas lietderības palielināšanai. Darbam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme, jo pētījuma daļas rezultāti iespējams palīdzēs uzņēmumam ar 2019.gada. 1.maija muitas noliktavas pārreģistrāciju.
Keywords muitas noliktavas lietderības izvērtēšana
Keywords in English customs warehouse, efficiency
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 14:16:48