Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes sistēmas un risku pārvaldība SIA "KEEFA"
Title in English "Quality System and Risk Management in "KEEFA" Ltd"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Pildavs
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract Kapteine A. Kvalitātes sistēmas un risku pārvaldība SIA KEEFA: Maģistra darbs / A. Kapteine, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistru profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2019. 98 lpp. Maģistra darbs ir latviešu valodā, tas sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 98 lpp, tas satur 23 attēlus, 33 tabulas, 19 formulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 35 avoti latviešu un 44 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 18 pielikumi. Darba mērķis ir: izstrādāt apdraudējumu identificēšanas un novērtēšanas modeli un pilnveidot SIA KEEFA kvalitātes sistēmas un risku pārvaldību. Pirmajā daļā tika izpētītas prasības pārtikas uzņēmumiem, kvalitātes vadības sistēmas un risku pārvaldības principi un procedūras, jēdzieni „apdraudējumus” un „risks”, apdraudējumu analīzes un audita metodes. Otrajā daļā tika veikts SIA KEEFA iekšējais audits un tika novērtēta kvalitātes vadības un HACCP sistēmas atbilstība prasībām, un izpētītas divas jaunas apdraudējumu analīzes metodes. Trešajā daļā tika izstrādātas metodes apdraudējumu analīzei un verifikācijai, izstrādāti kvalitātes vadības un risku pārvaldības uzlabojumi un to ieviešanas plāns, kā arī veikts uzlabojumu efektivitātes aprēķins. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: esoša apdraudējumu analīzes metode ir laikietilpīgs process, kura rezultātā rodas liels dokumentu daudzums, ko pēc tam ir grūti lietot un uzturēt. Izmantojot T-veida diagrammu un kontroles veidlapas, apdraudējumu analīzi var veikt īsākā laikā un tajā attēlotā informācija ir pārskatāmāka. Tādejādi iespējams veicināt HACCP principu pielietošanu, samazināt ražošanas zudumus un līdz ar to – ražošanas izmaksas.
Keywords HACCP, kvalitātes vadība, risku pārvaldība, apdraudējumu analīze, pārtikas drošība
Keywords in English HACCP, Quality management, risk management, hazard analyses, food safety
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 12:07:40