Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transport Systems Engineering
Title in original language Jūras kravu termināla modernizācija ar mērķi uzlabot kravu ekspedīcijas uzņēmuma darbību.
Title in English Modernization of a Sea Freight Terminal for Improving the Performance of a Freight Forwarding Company.
Department
Scientific advisor Viktors Feofanovs
Reviewer Docents, Aloizs Lešinskis
Abstract Bakalaura darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Aeronautikas institūta Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes, Transporta sistēmas inženierijas programmas students Ruslans Šilenkovs. Bakalaura darba nosaukums ir „Jūras kravu termināla modernizācija ar mērķi uzlabot kravu ekspedīcijas uzņēmuma darbību”. Darbā, par galveno pētījuma objektu tika izvēlēta Salacgrīvas osta. Galvenais darba mērķis ir Salacgrīvas ostas termināla projekta izveide, ar mērķi uzlabot ekspedīcijas uzņēmuma darbību. Pirmā bakalaura darba daļā tiek analizēta Latvijas meža nozare un tās ietekme uz Latvijas ekonomisko stāvokli. Otrā bakalaura darba daļā tiek veikta Salacgrīvas ostas virspusējā analīze, tajā skaitā ostas kravu plūsma, kravu apgrozījums, ostas attīstības plāni un to realizācija. Trešajā bakalaura darba daļā tiek veikta noliktavas projektēšana un aprēķināti tās izdevumi. Tiek analizēti Salacgrīvas ostas peļņas un zaudējumu aprēķini un izveidota noliktavas projekta īstenošanas ietekmes uz ostas finansiāla stāvokļa prognoze. Bakalaura darba secinājumos tiek analizēta noliktavas projekta ekonomiskā lietderība Salacgrīvas ostā. Dota bakalaura darba apjoms ir 64 lappuses, 33 attēli, tajā skaitā 11 aprēķinu grafiki, 15 tabulas, 15 formulas un 21 literatūras avoti.
Keywords Jūras kravu termināls, Salacgrīvas osta, noliktavas projektēšana,
Keywords in English Sea Freight Terminal, seaport Salacgriva, project of the cargo warehouse,
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 15.05.2019 09:52:47