Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Pievienotās vērtības nodokļa atgūšana Eiropas Savienības valstīs”
Title in English “Value Added Tax Refund in the European Union Countries”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vaira Gromule
Reviewer J.Hudenko, “LatRailNet” valdes priekšsēdētaja, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba tēma ir „Pievienotās vērtības nodokļa atgūšana Eiropas Savienības valstīs”. Pievienotās vērtības nodoklis ir daļa no Eiropas Savienības, un tā aptver katru tās dalībvalsti. Sakarā nepārtraukto valstu un uzņēmumu globalizāciju, kā arī digitalizāciju uzņēmumi un nodokļu iestādes sastopas ar nemitīgu pievienotās vērtības nodokļa atgūšanas procesu. Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar pievienotās vērtības nodokļa atgūšanu Eiropas Savienības valstīs un procesa novērtējumu. Pirmajā nodaļā autors, izmantojot pieejamos literatūras avotus, apraksta PVN jēdzienu un tā elementus. Iepazīstas ar nodokļa attīstību Eiropas Savienībā un tiesisko bāzi. Apskata PVN piemērošanas un maksāšanas kārtību. Otrajā nodaļā autors analizē pārrobežu PVN atgūšanu Eiropas Savienības valstīs. Veic statistikas un risku novērtējumu. Trešā nodaļa satur pievienotās vērtības nodokļa atgūšanas problēmas un to uzlabošanas iespējas. Darba nobeigumā autors izdara galvenos secinājumu un izsaka priekšlikumus. Darbs izstrādāts uz 57 lapām, sastāv no ievada un trīs nodaļām, kā arī no secinājumiem un priekšlikumiem. Darbā ir izmantoti 3 attēli un 9 tabulas. Darbā izmantotie informācijas avoti ir apkopoti bibliogrāfisko norāžu sarakstā. Darbā izmantoti 24 literatūras avoti. Darba atslēgas vārdi – Pievienotās vērtības nodoklis, Eiropas Savienība, PVN atgūšana.
Keywords Pievienotās vērtības nodoklis, Eiropas Savienība, PVN atgūšana.
Keywords in English Value added tax, European Union, VAT recovery and refund.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 21:54:28