Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language Volkera gravitācijas modeļa analīze noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas novērtēšanai Baltijas valstīs
Title in English Analysis of the Walker Gravity Model for Measuring the Flow of Proceeds of Crime in the Baltic States
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Kristaps Freimanis
Reviewer Prof. I.Voronova
Abstract Darba tēma - Volkera gravitācijas modeļa analīze noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas novērtēšanai Baltijas valstīs. Šī tēma bija izvēlēta, jo šobrīd tā ir globāla problēma, kura ietekmē gan starpvalstu attiecības, gan investīciju klimatu, kā arī citus ekonomikas aspektus. Lai varētu novērtēt, vai instrumenti, kas tiek izmantoti noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanai, strādā efektīvi, vajag aptuveni noteikt noziedzīgo iegūto naudas līdzekļu apjomu. Darba mērķis ir novērtēt noziedzīgi iegūtas naudas līdzekļu plūsmu apjomu Baltijas valstīs, izmantojot Volkera gravitācijas modeli. Lai sasniegtu šo mērķi, tika izvirzīti uzdevumi: a) veikt literatūras analīzi par Volkera gravitācijas modeli; b) novērtēt noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas apjomu starp Krieviju un Baltijas valstīm, balstoties uz esošo modeli; c) izvērtēt esošā modeļa parametrus un to piemērotību Baltijas valstīm; d) izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Izvirzītā hipotēze - esošajam Volkera gravitācijas modelim ir jāveic korekcijas, lai piemērotu to Baltijas valstu situācijai. Hipotēze tika apstiprināta, ņemot vērā to, ka modelī bija jāiestrādā Baltijas valstīs aktuālie attālinātie finanšu pakalpojumi. Darbā veikta literatūras analīze un padziļināti izpētīts Volkera modelis kā viena no metodēm, kuru pielieto noziedzīgi iegūto līdzekļu apjoma novērtēšanai. Darba praktiskajā daļā tika aprēķināti valstu pievilcības indeksi noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu legalizēšanai, tika novērtēts noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu plūsmas apjoms starp Krieviju un Baltijas valstīm 2017. gadā. Ņemot vērā iegūtos rezultātus, tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi Volkera modeļa uzlabošanai. Tika secināts, ka pētamo valstu starpā pēc noziedzīgi iegūtas naudas plūsmas no Krievijas procentuālā sadalījuma Latvijai ir 3. vieta (8,69%), Lietuvai – 4. vieta (8,04%), Igaunijai ir 6.vieta (7,93%). Krievijā paliek tikai 0,66% no šiem līdzekļiem. Absolūtos skaitļos uz Latviju 2017. gadā no šiem līdzekļiem tika transportēti legalizācijai 18’796,8 milj. USD, uz Lietuvu – 17’390,8 milj. USD, uz Igauniju – 17’152,9 milj. USD. Bakalaura darba apjoms – 56 lapaspuses, 3 attēli, 5 formulas, 14 tabulas. Pielikumu skaits – 6. Darbā tika izmantoti 64 literatūtas avoti.
Keywords noziedzīgi iegūtie naudas līdzekļi; naudas atmazgāšana, Volkera modelis
Keywords in English proceeds from crime; money laundering, Walker model
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 14.05.2019 16:22:33