Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Nodokļu atvieglojumi un citi risinājumi uzņēmējdarbības atbalstam”
Title in English “Tax Privileges and Other Solutions for Supporting Businesses”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Māris Jurušs
Reviewer V.Andrējeva, AS “LGS” valdes padomniece, Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir “Nodokļu atvieglojumi un citi risinājumi uzņēmējdarbības atbalstam”. Vairākkārtēju reformu nodokļu sistēmā un informācijas trūkums dažreiz maldina uzņēmējdarbības veicējus par pareizu nodokļu atvieglojumu vai atlaides piešķiršanu. Tas nosaka nepieciešamību apkopot datus par atbalsta sistēmām lielajiem un mazajiem uzņēmumiem, noteikt nodokļu atlaižu veidus, apkopot vissvarīgākās saistītās problēmas, aktualizēt un izteikt savus priekšlikumus par uzņēmējdarbības atbalstu nodokļu jomā. Viena no nodokļu atvieglojumu politikas problēmām ir izvirzīta likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” novecošanās. Likums par speciālajām ekonomiskajām zonām bija izstrādāts 2001.gadā un ir jau novecojis. SEZ paplašināšana un nodokļu atlaižu attīstība dos arī tālāk iespēju piesaistīt gan vietējos, gan arējos uzņēmumus. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt nodokļu atvieglojumu dažādību uzņēmējdarbībām, izveidot priekšlikumus, pilnveidot esošo nodokļu atvieglojumu piedāvājumu reģionālās attīstības un investoru piesaistes veicināšanai. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Izvērtēt makroekonomisko situāciju Latvijā un nodokļu atvieglojumu ietekmi uz valsts budžetu, un izstrādāt priekšlikumus nodokļu atvieglojumu sistēmas atjaunošanai un jauno biznesu piesaistīšanai; 2. Izpētīt pieejamos nodokļu atvieglojumus un Eiropas Savienības fondu sistēmu uzņēmējdarbības atbalstam Latvijā (UIN, MUN); 3. Izanalizēt nodokļu atvieglojumu un atbalsta instrumentu ietekmi uz uzņēmējdarbību, konstatēt trūkumus un priekšrocības; 4. Izanalizēt citu kaimiņvalstu pieredzi nodokļu atvieglojumu piemērošanā un izmantošanā, un izveidot salīdzinājumu; 5. Izvērtēt ekspertu secinājumus par nodokļu atvieglojumu mainīšanas iespējām Latvijā; 6. Izpētīt likumu par brīvostām un speciālajām ekonomiskām zonām; 7. Izvērtēt nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās, kas izmanto atlaides saskaņā ar likumu par speciālajām ekonomiskām zonām; 8. Balstoties uz veikto pētījumu, izstrādāt jaunus priekšlikumus SEZ nodokļu atvieglojumu jomā, ņemot vērā citu valstu pieredzi un ekonomiskās iespējas. Bakalaura darba pētījuma objekts ir nodokļu likumi un noteikumi, kā arī Eiropas Savienības regulējumi, savukārt pētījuma priekšmets ir nodokļu atvieglojumi un Eiropas Savienības fondi. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trīs daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā daļā izvērtēts Latvijas makroekonomiskais stāvoklis, aprakstīti atbalsta instrumenti, kas ir pieejami uzņēmējdarbībai, nodokļu atvieglojumi, atlaides un ES, EEZ fondi. Bakalaura darba otrajā daļā tiek izvērtēta valsts atbalsta un nodokļu atvieglojumu loma uzņēmējdarbībā, tiek salīdzinātas nodokļu atvieglojumu sistēmas kaimiņvalstīs (Lietuvā, Igaunijā, Polijā). Trešajā, praktiskajā daļā ir izvēlēts atsevišķs uzņēmējdarbības nodokļa atvieglojums – SEZ un brīvostu teritorijās UIN atlaide, izskatīts likums par speciālajām ekonomiskām zonām, tiek izvērtētas priekšrocības un trūkumi SEZ un brīvostu pastāvēšanai, to ietekmi uz valsts un uzņēmējdarbību, izteikti priekšlikumi SEZ un brīvostu teritoriju paplašināšanai, investoru piesaistes programmas izveidošanai un reģionu atbalsta intensitātes mainīšanai. Balstoties uz veiktā pētījuma secinājumiem un priekšlikumiem, tiek piedāvāts plāns kā attīstīt uzņēmējdarbību Latvijā, piesaistīt jaunas investīcijas un ar SEZ un brīvostu teritoriju paplašināšanu izveidot konkurētspējīgu un līdzsvarotu vidi Latvijas reģioniem, izteikts priekšlikums par nepieciešamību atjaunot tādus atvieglojumus, kas dod priekšrocību uzņēmumu pētniecībai un attīstībai. Bakalaura darba apjoms ir 50 lapaspuses. Tajā iekļauti 9 attēli un 11 tabulas.
Keywords Nodokļu atvieglojumi, nodokļu atlaides, uzņēmumu ienākuma nodoklis, UIN, uzņēmējdarbības atbalsts, SEZ, speciālās ekonomiskās zonas, brīvostas, investīcijas, reģioni, Latvijas reģioni
Keywords in English tax relief, tax incentives, Tax privileges, business support, corporate income tax, CIT, SEZ, special economic zones, free ports, investment, regions, Latvian regions
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 22:53:18