Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Piegādes ķēžu drošības risku mazināšanas pasākumi auto pārvadājumos“
Title in English “Measures for Mitigating Risks Related to Road Transport Supply Chain Security”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Normunds Rudzītis
Reviewer A.V.Krastiņš, RTU SESMI direktors, profesors, Dr.oec.
Abstract Mūsdienās, autopārvadājumi ir viens no populārākajiem kravu pārvadājumu veidiem. Kravu nozīme mūsdienu sabiedrībā nepārtraukti pieaug un turpinās augt. Tas ir saistīts ar cilvēces vajadzību pieaugšanu. Paralēli autopārvadājumu apjoma pieaugumam un transporta nozares attistībai, palielinās to drošības risku skaits, kas negatīvi ietekmē piegādes ķēdi. Tas ir saistīts ar to, ka transporta nozarē strauji pieaug digitalizācija un automatizācija. Katru gadu, piegādes ķēdē rodas jauni draudi, ar kuriem ir jācīnās, jānovērš un jādomā par jauniem pasākumiem, kā uzlabot piegādes ķēdes drošību. Bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz esošajām teoretiskām un praktiskām zināšanām, izvērtēt situāciju pasaulē, Latvijā un uzņēmumā SIA “Kreiss”, kā arī identificēt un izanalizēt galvenos riskus, kuriem tiek pakļauta auto pārvadājumu piegāžu ķēde, un balstoties uz iegūtajiem datiem, izstrādāt drošības risku mazināšanas pasākumus uzņēmumam SIA “Kreiss”. Mērķa sasniegšanai, tika analizēta Latvijas un pasaules statistika par autopārvadājumu darbības rezultātiem, kā arī tika analizēti uzņēmuma SIA “Kreiss” darbības principi, identificēti piegāžu ķēžu drošības riski, veikta kartra riska varbūtības un ietekmes analīze, tika piedāvāti drošības mazināšanas pasākumi katram riskam. Pamatojoties uz iegūto informāciju, tika piedāvāti papildu drošības pasākumi uzņēmumam SIA “Kreiss”. Bakalaura darbs sastāv no 5 nodaļām, kuras tiek sadalītas 36 apakšnodaļās. Pirmā nodaļa raksturo kravu pārvadājumu būtību. Tajā tiek aprakstīta kravu parvadājumu loma, tika aprakstīti četri galvenie transportēšanās veidi, to priekšrocības un trūkumi. Otrajā nodaļā tiek aprakstītas piegāžu ķēdes pamatfunkcijas. Tajā tiek aprakstīta piegādes ķēdes būtība un tās galvenie posmi. Trešajā nodaļā tiek aprakstīti piegāžu ķēžu drošības riski. Šajā nodaļā tiek analizēta drošības risku statistika Latvijā, pasaulē un uzņēmumā SIA “Kreiss” par periodu no 2015.gada līdz 2018.gadam. Tāpat trešajā nodaļā ir veikta varbūtības un ietekmes analīze, kas palīdz noteikt prioritātes riska mazināšanās pāsākumos. Ceturtajā nodaļa tiek aprakstīti riska mazināšanās pasākumi. Tika aprakstīti un piedāvāti 9 dažādi riska mazināšanās pāsākumi. Katrai no šīm metodēm ir individuāla pieeja, bet vienāds mērķis - nodrošināt maksimālu drošību kravas piegādei. Piektā nodaļa ir vērsta tieši uz uzņēmumu SIA “Kreiss”. Tajā ir piedāvāti drošības riska mazināšanās pasākumi, kuri varētu uzlābot uzņēmuma piegāžu ķēdes drošību un kvalitāti. Bakalaura darbs sastāv no 85 lapām, darbā ir iekļauti 32 attēli un 3 tabulas. Bakalaura darba izstrādei tika izmantota informācija no mācību grāmatām, elektroniskiem resursiem un interneta avotiem, kā arī no prakses laikā uzņēmumā SIA “Kreiss” iegūtajiem datiem.
Keywords Piegāde, drošība, mazināšanas pasākumi, autopārvadājums, muita.
Keywords in English Delivery, security, Measures for Mitigating Risks, road transport, customs.
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 11:50:43