Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „ Informācijas tehnoloģiju nozīme nodokļu administrēšanas procesā ”
Title in English “Importance of Information Technologies in Tax Administration”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor M.Jurušs
Reviewer J.Ē.Niedrītis, RTU asoc.profesors. Dr.oec.
Abstract Bakalaura darbā “Informācijas tehnoloģiju nozīme nodokļu administrēšanas procesā” tiek pētīti un analizēti Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk - VID) realizētie informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) projekti nodokļu jomā, šo projektu izmaksas un ietekme uz VID darbības efektivitāti, darbinieku skaitu. Darbā analizēta un risināta problēma par nodokļu jomas IKT projektu izvērtēšanu – pētītas dažādas teorētiskās izmaksu-ieguvumu metodikas, kā arī izstrādāti priekšlikumi izmaksu-ieguvumu metodikai nodokļu jomas projektiem Latvijā. Šāda metodika ir nepieciešama, lai IKT projekti tiktu plānoti kontekstā ar VID procesiem un funkcijām ar mērķi pēc iespējas efektīvāk organizēt nodokļu administrēšanas procesu Latvijā. Bakalaura darba 1.nodaļā ir analizēta VID loma un nozīme IKT nodokļu jomas projektu realizācijā, konstatēta problēma par automatizācijas procesu ietekmi uz darbinieku skaitu, kas gadu gaitā nesamazinās. 2.nodaļā tiek pētīts e-pārvaldes jēdziens, valsts pārvaldes modernizācijas pamatprincipi, IKT projektu izmaksu un ieguvumu aprēķinu teorētiskie aspekti, kā arī citu valstu pieredze nodokļu nomaksas un administrēšanas modernizēšanā. Bakalaura darba 3.nodaļā tiek analizētas VID iniciatīvas administratīvā sloga samazināšanai, kā arī, balstoties uz darba 2.nodaļā izpētīto, ir izstrādāts izmaksu-ieguvumu metodoloģijas ietvars nodokļu jomas IKT projektiem Latvijā. Nodokļu jomas IKT projektu realizācijā vislielākais darbs ir jāiegulda plānošanas posmā, kad jānovērtē tiešos un netiešos ieguvumus gan VID, gan iedzīvotāju pusē. Šāda veida projekti prasa rūpīgu nodokļu administrācijas klientu vajadzību izpēti, pašas nodokļu administrācijas prioritāšu noteikšanu, stratēģisko vadīšanu un rūpīgu pēcprojekta izvērtējumu. Bakalaura darba praktiskais pielietojums ir orientēts uz lieliem IKT nodokļu jomas projektiem, izpildot visus izmaksu – ieguvumu metodoloģijā ietvertos soļus, savukārt nelielos un ikdienas projektos ir pielietojami atsevišķi elementi, kas nesadārdzinātu pašus projektus, bet sniegtu pamatojumus tiem. Bakalaura darba apjoms ir 51 lappuse, tajā ievietoti 11 attēli un 7 tabulas.
Keywords Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT), e-pārvalde, nodokļu administrēšana, izmaksu-ieguvumu analīze
Keywords in English Information and communication technology (ICT), e-government, tax administraion, cost-benefit analysis
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 13.05.2019 11:19:45