Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Padomes Direktīvas (ES) 2017/2455 piemērošanas analīze e-komercijas pasta sūtījumiem”
Title in English “Analysis of Application of Council Directive (EU) 2017/2455 Concerning E-Commerce Postal Consignments”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Andrejs Valbahs
Reviewer N.Rudzītis, RTU MNK (prakt.) docents, Mg.oec.
Abstract Lilija Šiļvjana ir darba “Padomes Direktīvas (ES) 2017/2455 piemērošanas analīze e-komerciālajiem pasta sūtījumiem” autore. EK 2016. gada decembrī izteica priekšlikumus apjomīgiem grozījumiem PVN tiesību aktu pakotnei e-komercijas jomā. Izteiktā grozījuma mērķis, galvenokārt, tiek balstīts divu galveno problēmu risināšanai. Ņemot vērā, ka šobrīd ir sarežģīta spēkā esoša PVN sistēma un spēkā esošais atbrīvojums, kas attiecas uz mazas vērtības importa sūtījumiem, dalībvalstis zaudē ievērojamus nodokļu apmērus, kas izveidojas neiekasēto PVN un saistību neizpildes rezultātā. Kā galvenais problēmas cēlonis tiek minēts, spēkā esošais PVN atbrīvojums, kas tiek ļaunprātīgi izmantots deklarējot sūtījumus ar nepatiesu preces vērtību. Tas, galvenokārt, izpaužās tā, ka prece tiek uzrādīta kā dāvanu, vai prece ar vērtību zem EUR 22. Autore secina, ka MOSS tvēruma paplašināšana būtiski samazinās VAS“Latvijas pasts” MKP administratīvo slogu. Savukārt, nenoliedzami nāksies saskarties ar problēmām, kas var rasties laika gaitā PVN deklarēšanas jomā. Bakalaura darba mērķis: ir veikt analīzi Padomes Direktīvas (ES) 2017/2455 veiktajiem grozījumiem par konkrētām PVN saistībām pakalpojumu sniegšanā un preču tālākpārdošanā. Darba gaitā pierādīt EK izteikto PVN deklarēšanas alternatīvu ieviešanas nepieciešamību VAS “Latvijas Pasts” MKP. Pētījuma objekts: Padomes Direktīvas (ES) 2017/2455 mazas vērtības preču importa atbrīvojuma ietekme uz VAS “Latvijas pasts” MKP. Pētījuma priekšmets: Jaunas PVN deklarēšanas kārtības alternatīvas ieviešanas nepieciešamība VAS “Latvijas Pasts” MKP. Darbs sastāv no 5 nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek izpētīta tirdzniecības izmaiņas laika gaitā. Otrajā nodaļā ir sniegts juridisks pamatojums PVN piemērošanai Latvijas Republikā, PVN deklarēšanas kārtība VAS “Latvijas Pasts” un vienas pieturas aģentūras minishēmas (MOSS) raksturojums.Trešajā nodaļā PADOMES DIREKTĪVAS (ES) 2017/2455 grozījumu nepieciešamība e-komercijas jomā un ar to raksturīgās problēmas. Ceturtajā nodaļā veikta e-komerciālo preču deklarēšanas kārtības modernizācijas analīze VAS “Latvijas Pasts” Piektajā nodaļā veikts aprēķins resursu patēriņam VAS“Latvijas Pasts” MKP un veikta turpmāko problēmu analīze balstoties pēc VAS“Latvijas Pasts” MKP izteiktā viedokļa un EK turpmākajiem ierosinājumiem. Darba nobeigumā izteikti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Darba veikšanai izmantoti 36 literatūras avoti, no kuriem 14 svešvalodā. Darba apjoms ir 86 lpp, kurās ietilpst 16 attēli. Darbam pievienoti 4 pielikumi.
Keywords Padomes Direktīvas (ES) 2017/2455 piemērošanas analīze e-komerciālajiem pasta sūtījumiem
Keywords in English Analysis of Application of Council Directive (EU) 2017/2455 E - Commerce Postal Consignments
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 12.05.2019 23:07:06