Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa izmaiņu ietekme uz uzņēmuma finanšu stāvokli”
Title in English “Impact of Changes in Personal Income Tax on a Company’s Financial Position”
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Jevinga
Reviewer M.Jurušs, RTU Muitas un nodokļu katedra, asoc.prof., Dr.oec.
Abstract Bakalaura darba objekts ir sabiedrības ar ierobežoto atbildību “RIPO TRANSPORTA GRUPA”, kuras darbības veids ir kravas pārvadājumi pa autoceļiem, finansiālais stāvoklis un pētījuma priekšmets ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa no algotā darba (algas nodokļa) ietekme uz tā finansiālo stāvokli 2017. un 2018.gadā. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā sniegts iedzīvotāju ienākuma nodokļa un algas nodokļa, kā tā sastāvdaļas, raksturojums, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, kas ir ilustrēts ar dažādiem piemēriem. Otrajā daļā apkopoti un analizēti dati par SIA “RIPO TRANSPORTA GRUPA” personāla atalgojumu, neapliekama minimuma un atvieglojumu piemērošanu un aprēķināto algas nodokli 2017. un 2018.gadā,. Trešajā daļā sniegta SIA “RIPO TRANSPORTA GRUPA” finansiālā stāvokļa analīze 2017. un 2018.gadā, atsevišķi nosakot algas nodokļa daļu uzņēmuma izdevumos un uzņēmuma maksātspējas rādītājus. Darba mērķis ir izpētīt, kā ietekmēja uzņēmuma – darba devēja finansiālo stāvokli ar 2018.gada 1.janvāri ieviestās izmaiņas algas nodokļa aprēķinā salīdzinājumā ar iepriekšējos gados pastāvējušo algas nodokļa aprēķināšanas kārtību. Mērķa sasniegšanai izmantoti arī uzņēmuma finanšu pārskatu rādītāju analīzes metodes. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem izdarīti secinājumi par SIA “RIPO TRANSPORTA GRUPA” finansiālo stāvokli un sniegti priekšlikumi tā uzlabošanai. Darba apjoms ir 62 lapas. Darbā ir iekļautas 19 tabulas, 6 attēli un 9 pielikumi.
Keywords iedzīvotāju, nodoklis, finanšu
Keywords in English income tax, financial
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 10.05.2019 06:52:05