Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Pieejamākie un visvairāk izmantotie finansējuma avoti Latvijā
Title in English Accessible and Mostly Used Sources of Financing in Latvia
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Raimonds Lieksnis
Reviewer R.Lucijanovs
Abstract Nosaukums: Pieejamākie un visvairāk izmantotie finansējuma avoti Latvijā. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, un četras nodaļas, no kurām trešā un ceturtā attiecīgi ir maģistra darba secinājumi un rekomendācijas uzņēmumiem katra finansējuma instrumenta apgūšanai. Maģistra darba apjoms ir 134 lpp., tajā iekļauti 30 attēli, 8 tabulas, 9 pielikumi, kas apzīmēti ar burtiem no A līdz J. Darbā izmantoti dati no datubāzēm, bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti avoti angļu un latviešu valodā, kas aptver informāciju no publiski pieejamiem pētījumiem, normatīvajiem regulējumiem, grāmatām, interneta publikācijām, kā arī no valdības izstrādātām oficiālām iniciatīvām. Maģistra darba mērķis ir aprakstīt un izskaidrot klasiskos ārējās finansēšanas instrumentus: (1) bankas aizdevumu, (2) obligāciju emisiju, (3) riska kapitāla finansējumu, (4) finansējuma piesaistīšanu biržā emitējot akcijas, lielam projektam no Latvijas uzņēmēju perspektīvas. Kā arī kādi priekšnosacījumi uzņēmumam būtu jāsasniedz, lai izvēlētais finansējums būtu pieejams, un, kādas prasības jānodrošina, lai finanšu institūcijas, investori vai birža būtu ieinteresēti sadarbībai. Darba pirmajā daļā teorētiski aprakstīti tradicionālie finansējuma instrumenti. Darba otrajā daļā ir veikta analīze par katra finansēšanas instrumenta pieejamību un apgūšanas pieredzi Latvijā Baltijas un Eiropas kontekstā. Katra finansēšanas instrumenta analizēšanā ir izmantotas dažādas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījuma metodes, tostarp datu, biznesa piemēru un situāciju analīze, kā arī dažādu pētījumu analīze, kas skaidro finansējuma pieejamības līmeni. Toni analītiskajai daļai būtiski nosaka nozares ekspertu viedoklis, kas iegūts interviju rezultātā. Maģistra darba trešajā daļā ir apkopoti secinājumi, kas būtiski raksturo finansēšanas instrumentu pieejamību Latvijā, kā arī apkopo katra finansēšanas veida priekšrocības un izaicinājumus. Savukārt darba ceturtajā daļā strukturētā veidā ir iekļautas būtiskākās norādes, kas būtu jāņem vērā, lai uzņēmums būtu pievilcīgs finansētājiem.
Keywords Finansējuma piesaistīšana, obligācijas, aizņēmumi, IPO, obligācijas
Keywords in English Corporate finance, financing instruments, bond isue, IPO, private equity investments, bank loans
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 07.05.2019 11:58:27