Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Business Administration
Title in original language Biznesa modeļa izstrāde īstermiņa darba attiecību biznesam
Title in English Development of Business Model for Short Term Employment Business
Department 01B00 Riga Business School
Scientific advisor Andrejs Dzedons
Reviewer K.Ātrens
Abstract Biznesa modeļa izstrāde īstermiņa darba attiecību biznesam: Maģistra darbs / A. Jēgers. A. Pielēns-Pelēns. – Rīga: Rīgas Biznesa skolas fakultāte RBS 01B00. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, piecas daļas, secinājumi, priekšlikumi un priekšlikumu ieviešanas stratēģija. Darba apjoms ir 112 lpp., tajā iekļauti 25 attēli kā arī 10 pielikumi. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti avoti latviešu un angļu valodā, kas aptver informāciju no statistikas datubāzēm, likumdošanu, grāmatām, žurnāliem un interneta resursiem. Darba mērķis ir izstrādāt biznesa modeli īstermiņa darba attiecību biznesam, kā arī piedāvāt biznesa modeļa ieviešanas stratēģiju. Darba pirmajā daļā autors ir aprakstījis uzņēmumu, iekļaujot struktūru, mērķa tirgus apskatu, ģeogrāfisko pakalpojumu sniegšanas reģionu, tirgus apmēru, konkurenci, klientu ieguvumus, klientu segmentus, plānoto klientu attiecību modeli, saziņas kanālus ar klientiem, ienākumu avotus, pamata aktivitātes kas uzņēmumam jāveic nodrošinot pakalpojumu, svarīgākos resursus, svarīgākos sadarbības partnerus un izmaksu struktūru. Darba otrajā un trešajā daļā autors veic ārējās un iekšējās vides analīzi un nonāk līdz secinājumiem par apstākļiem, kas ietekmē biznesa modeļa ieviešanu. Darba ceturtajā daļā autors veic problēmas definēšanu un piektajā daļā autors apskata alternatīvas problēmas risināšanai. Autora būtiskākie secinājumi ir tādi, ka darba devējiem ir liela interese par īstermiņa darba attiecību pakalpojuma izmantošanu, kā arī darba ņēmējiem ir liela interese iesaistīties īstermiņa darba attiecībās, lai palīdzētu uzņēmējiem. Tāpat autors secina, ka gan iekšējā gan ārējā vide ir labvēlīga veiksmīgai biznesa modeļa realizēšanai. Autors sniedz priekšlikumu ieviest biznesa modeli, tā piedāvājot uzņēmējiem iespēju risināt īstermiņa darbaspēka trūkumu, kā arī ļaujot uzņēmējiem pilnvērtīgi izmantot tirgus sniegtās iespējas.
Keywords Business model development, work placement services, master thesis
Keywords in English Bizensa modeļa izstrāde, darbiekārtošanas pakalpojumi, maģistra darbs
Language eng
Year 2019
Date and time of uploading 06.05.2019 12:44:18