Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language “Augsta stinguma asfaltbetonu (HMAC) īpašību izpēte ar augstu RAP saturu.”
Title in English “Research of High Modulus Asphalt Concrete (HMAC) Properties with High RAP Content.”
Department 24100 Institute of Transport Infrastructure Engineering
Scientific advisor R. Īzaks
Reviewer V.Haritonovs, RTU
Abstract Maģistra darba mērķis ir HMAC īpašību izpēte un izstrāde ar augtu RAP saturu, maisījumā pielietot augstas kvalitātes materiālus, kuri ir pieejami Latvijā un ārpus tās, lai izstrādātais maisījumus nodrošinātu pielietošanu vidēji un smagi noslogotiem Latvijas valsts ceļiem. Definēti uzdevumi: 1. Raksturot asfaltbetona seguma ieklāšanas tehnoloģiju; 2. Izpētīt kādas ir asfaltbetona HMAC prasības; 3. Iegūt informāciju par ārvalstu zināšanām karstā asfaltbetona seguma pārstrādē; 4. Izpētīt tehnoloģiju par HMAC maisījumu projektēšanu iekļaujot RAP saturu; 5. Laboratorijā veikt HMAC maisījumu projektēšanu, izgatavošanu, testēšanu ar augstiem RAP saturiem; 6. Izpētīt ieguvumus no reciklētā asfaltbetona izmantošanas jaunu asfaltbetonu segumu ražošanā; 7. Noteikt fizikāli – mehānisko īpašību atbilstību materiāliem saskaņā ar “Ceļu specifikācijas 2017”, kas tiks izmantoti maisījuma projektēšanā. Reciklētā asfalbetona segumu (RAP), jaunu asfaltbetonu (HMAC) maisījumu ražošanas attīstībā un uzlabošanā ir ievērojams ekonomiskais ieguvums, tādējādi tiek samazinātas kopējās izmaksas ražotajam maisījumam. Ņemot vērā aktuālās cenas saistvielai, paaugstinot procentuālo apjomu RAP izmantošanā ieguvums būs vērā ņemams. Autoceļu būvniecībā šķembu un bitumena ražotāji gūs zaudējumus, ja pētījumi un pozitīvā pieredze apstiprinās maisījuma kvalitāti un ilgmūžību. Daudzās pasaules valstīs ar reciklētā asfaltbetona iekļaušanu jaunu karsto asfaltbetonu maisījumos jau nodarbojas vairāk kā 30 gadus. Latvijā 2017. gada Ceļu specifikācijās iekļautas vadlīnijas reciklētā asfaltbena izmantošanā atkarībā no procentuālā daudzuma maisījumā. Latvijā RAP iekļaušana jaunos maisījumos tika bremzēta sakarā ar pieredzes trūkumu un bažām par neatbilstību kvalitātes prasībām un zemu sniegumu. Maģistra darbā ir apskatīta RAP materiāla pārstrāde, uzglabāšana un kvalitātes kontrole. Darbā apskatītas vairākas HMAC maisījumu ar RAP ražošanas tehnoloģijas, kā arī doti norādījumi kvalitātes kontroles procesa uzlabošanā. Veikta RAP materiālu bitumena īpašību noteikšana un jaunā bitumena tipa izvēle, atbilstoši vēlamajām bitumena īpašībām, pēc LVS EN 12591. Attiecīgi Superpave dotās testēšanas un projektēšanas procedūras, pielīdzinātas Latvijā izmantotajiem LVS EN standartiem. Veikta rezultējošo asfaltbetonu fizikālo un mehānisko īpašību pārbaudes. Paaugstināta kvalitātes kontrole HMAC maisījumu projektēšanā un ražošanā ir atslēga, lai nodrošinātu atbilstību un kvalitāti HMAC maisījumam, kas tiek ražots ar RAP materiālu. Maģistra darba apjoms ir 109 lpp., 57 attēli, 42 tabulas, 60 izmantotās literatūras avoti.
Keywords RAP HMAC asfaltbetons
Keywords in English RAP HMAC asphalt concrete
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 28.04.2019 16:13:31