Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Civil Engineering
Title in original language "Sporta zāles ēka Ventspilī"
Title in English "Sports hall in Ventspils"
Department 24000 Faculty of Civil Engineering
Scientific advisor Vitālijs Lūsis
Reviewer Pāvels Akišins
Abstract Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvražošanas katedrā. Diplomprojekts izstrādāts divās daļās – bakalaura pētījuma daļa ar tēmas nosaukumu “Ēkas pārsegumu nesošo konstrukciju pastiprināšanas risinājumi” un inženierprojekta daļa ar nosaukumu “Sporta zāles ēka Ventspilī”. Pētnieciskās daļas tēmā tiek ietvertas divas daļas – literatūras apskats un tehniski ekonomiskā salīdzinājuma daļa konkrētam objektam Ventspilī, Dzelzceļnieku ielā 22. Literatūras apskatā tiek izpētīti mūsdienās biežāk pielietoto pārseguma konstrukciju veidi, to pastiprināšanas risinājumi, apskatīti pastiprināšanas iemesli un pārsegumu konstrukciju raksturīgie defekti, kas radušies ekspluatācijas laikā, kā arī veikts ieskats ēku pārsegumu konstrukciju tehniskās apsekošanas kārtībai. Tehniski ekonomiskā salīdzinājuma daļā tiek veikta minētā objekta koka konstrukciju starpstāva pārseguma pastiprināšanas risinājumu izveide ar aprēķiniem, salīdzinot tos savā starpā, izveidots darbu izmaksu apkopojums un salīdzinājums katram aprēķinātajam pastiprināšanas risinājumam. Uzstādītais pētnieciskās daļas mērķis ir apskatīt un izvērtēt mūsdienu būvniecībā pielietotos pārseguma veidus, to pastiprināšanas risinājumus, kā arī veikt konkrēta objekta tehniski ekonomisko koka pārseguma pastiprināšanas risinājumu salīdzinājumu. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti konkrēti darba uzdevumi. Pētnieciskais darbs sastāv no 71 A4 formāta lappuses, iekļautas 3 tabulas un 70 attēli. Darba izstrādei izmantoti 28 literatūras avoti. Inženierprojekta daļas tēmā tiek veikta būvprojekta izstrāde sporta zāles ēkai Ventspilī, Kroņa ielā 4. Uzstādītais inženierprojekta mērķis ir izstrādāt ēkas būvprojektu, veicot aprēķinus galvenajām nesošajām konstrukcijām, izmantojot esošos būvniecības normatīvus, kā arī veikt skaidrojošā apraksta izstrādi. Galvenie ēkas nesošie elementi, kas tika aprēķināti, ir rūpnieciski ražoti dzelzsbetona pāļi, monolītās dzelzsbetona kolonnas un tērauda kopnes. Nesošās ārsienas veidotas no monolītā dzelzsbetona un rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona trīsslāņu paneļiem. Inženierprojekta darbs sastāv no 152 A4 formāta lappusēm, iekļautas 34 tabulas un 78 attēli. Darba izstrādei izmantoti 67 literatūras avoti. Darba pielikumā 7 A1 formāta lapas tehniskie rasējumi un 1 A0 formāta lapas rasējums.
Keywords pārsegums, pastiprināšana, sporta zāles ēka
Keywords in English ceiling, reinforcement, sports hall
Language lv
Year 2019
Date and time of uploading 30.01.2019 20:48:58